Krafttak for en blå-grønn fremtid i Trøndelag

Detaljer

23. sep 2019

10:00 - 16:00

Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Pris: Arrangementet er gratis (det serveres lunch)

Sirkulær bioøkonomi i Europa, Norge og Trøndelag

Vi vil skape en møteplass for forskere, gründere og lokale bedrifter, norsk virkemiddelapparat og kommunal og regional forvaltning. Målet vårt er å diskutere hvordan vi kan gå fra strategisk nivå, til en reell omlegging til bioøkonomi i Trøndelag. Lær mer om hva som skjer med bioøkonomi i Brussel, Norge og Trøndelag, og bli med på workshop hvor vi skaper idéer til nye forskningsprosjekter eller bedriftsmuligheter.

Alt ligger til rette for at Trøndelag kan lykkes med dette. Fylket har 20 prosent av landets ressurser innen landbruk, skogbruk og akvakultur. Regionen har komplette verdikjeder for disse sektorene, og selskaper innen teknologi, digitalisering og innovasjon. Steinkjer er administrativt sentrum i Trøndelag. Byens nye campus, InnoCamp, forener bedrifter, forskning og offentlige etater innen alle aspekter av bioøkonomien, for å skape innovasjon på tvers av sektorer. Vi ønsker deg velkommen til åpningsuken av InnoCamp under Forskningsdagene.

Program

10.00 – Mingling og snack

10.30 – Bioøkonomi i Europa, Norge og Trøndelag. Hva står på menyen?

Hva er hovedmålene i EUs bioøkonomistrategi, og hvordan vil den påvirke forskning, jobbskaping og innovasjon innenfor bærekraftige rammer? Hvilke muligheter har forskningsinstitusjoner og bedrifter til å bidra inn i den Europeiske bioøkonomien?
Heidi Fossland, leder for Trøndelags Europakontor og Bianca Cavicchi, forsker i NIBIO

Hvordan vil Norge nå sine bioøkonomiske mål? Hva har skjedd siden bioøkonomistrategien ble lansert og hva skjer fremover?
Foredragsholder blir annonsert senere

Hvordan skal Trøndelag fylke bli en ledende sirkulær- og bioøkonomiregion i Norge?
Fylkesdirektør for plan og næring i Trøndelag, Kirsten Ingjerd Værdal

Hvordan skal utdanning og forskning bidra inn i utviklingen av bioøkonomien?
Reid Hole, prorektor for forskning og utvikling, Nord Universitet.

11.30: Benstrekk og kaffe/kjeks

11.45: INSPIRASJONSFORUM – forskning og innovasjon i Trøndelag og verden

Korte foredrag og sofasnakk med spørsmål fra publikum.
Moderator og ordstyrer: Vigdis Harsvik, Direktør for Innovasjon Norge i Trøndelag.

 • Hvor kan industrien satse på å etablere seg, og hvilke produkter bør det satses på?
  Ulf Johansen, seniorforsker i SINTEF
 • Representant fra Ecopro og Ecogas i Verdal. Ecopro er medeier i Jordfabrikken, Verdal
 • Historien om hvordan workshops ble til forskning og innovasjon som kan føre til at kullkraftverk blir bærekraftige i fremtiden. Prosjektet Arbaheat demonstrerer hvordan kullkraftverk kan produsere bærekraftig varme og kraft ved å erstatte kull med (dampbehandlet pellets av) biomasse. Berta Matas Güell, seniorforsker, SINTEFs Brusselkontor (video).
 • Jan Ole Simila, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen, Nord Universitet
 • Norsk forskning på bærekraftig og klimavennlig matproduksjon er eksportvare, Per Stålnacke, Forskningsdirektør i NIBIO.

13.00 – 13.45 Lunsj

14.00 – 16.00 Skattejakt! Fire parallelle workshoper leter etter Trøndelags bioøkonomiske gull

Vi inviterer alle som ønsker å delta i forskningsprosjekter og/eller næringsvirksomhet innen bioøkonomi. Vi tar for oss relevante forskningstema fra EU og Norges forskningsråd, og diskuterer utfordringer og løsninger, og hvordan interessentene kan bidra. Målet vårt er å skape idéer til prosjekter som vil bidra til innovasjon og jobbskaping.

Du kan velge mellom følgende workshoper:

 • Ressurser fra hav og land – Hvordan kan de ulike delene av bioøkonomien styrke hverandre?
  Biologiske ressurser fra hav og land kan brukes om hverandre i mange prosesser, og verdikjedene møter på mange av de samme utfordringer og muligheter. Målet med workshopen er å diskutere hvordan vi kan få til et tettere samarbeid mellom de grønne og de blå aktørene, og skape idéer til nye blå-grønne forskningsprosjekt og næringsvekst.
 • Innovasjon og næringsvekst innenfor bioøkonomien.
  Hvis Norge skal gjennomgå et grønt skifte forventes det at bionæringene må ta en større del av den nasjonale verdiskapingen og skape flere arbeidsplasser. Hvordan kan vi etablere effektive strukturer og prosesser for idégenerering, utvikling, og støtte – slik at løsningene blir tatt i bruk? Målet med workshopen er å diskutere hvordan InnoCamp Steinkjer kan lykkes med å være et nav for samarbeid på tvers.
 • Teknologi og digitalisering i bionæringene
  Gjennom ny teknologi og digitalisering kan vi effektivisere produksjon og håndtere enorme mengder data på kort tid. Målet med workshopen er å diskutere hvilke miljøer som kan fremskynde bruken av digitale og teknologiske virkemidler i bionæringene. Hvem bør samarbeide om hvilke idéer?
 • Restråstoff og Sirkulæritet
  I en virkelighet med større press på ressurser og arealer er vi nødt til å finne måter å skape verdier fra ressurser som tidligere ble sett på som avfall. Målet med workshopen er å diskutere hvilke hindringer som står i veien for økt bruk av restråstoff, og klekke ut idéer til konkrete prosjekter som kan bringe oss et skritt nærmere en sirkulær bioøkonomi.

Meld deg på hele eller halve dagen og kryss av for om du skal ha lunsj, og hvilken workshop du er mest interessert i.

Påmelding:

Skolegata 22, 7713 Steinkjer

Skolegata 22, 7713 Steinkjer, Norge