Logo_Gold_WEB

På InnoCamp er alle vinnere, men noen fortjener ekstra skryt,
ros og anerkjennelse for sin innsats. På InnoCamp Awards deles
det ut seks ulike priser, som på hvert sitt vis skal løfte frem noe av
magien som oppstår i møtet mellom mennesker og muligheter.

Årets innovasjonspris
InnoCamp er et ledende miljø for
innovasjon og vekst. Årets
innovasjonspris skal gå til en
innovatør, eller noen som har
bidratt sterkt til at innovasjon kan
skje.

Årets samarbeid
Å utnytte InnoCamp sin unike
tverrfaglighet og miljøets
potensielle samspill er en kunst.
Prisen for årets samarbeid skal
hedre noen som har lyktes med
dette.

Årets studentpris
Studentene er en av bærebjelkene
på InnoCamp. Som student er det
mange måter å markere seg på, og
årets studentpris skal gå til noen
som vises litt ekstra.

Årets søkende
For å lykkes sammen må vi kjenne
hverandre. Årets søkende skal gå
til noen som opptrer positivt
nysgjerrig, og viser engasjement
for omgivelsene rundt seg.

Årets InnoCamp-ambassadør
Gode ambassadører er gull verdt.
Prisen for årets InnoCampambassadør skal gå til noen som
bidrar ekstra til å framsnakke og
løfte frem fellesskapet vårt.

Åpen klasse
Uforutsigbarhet er en viktig del av
vår natur. Prisen i åpen klasse skal
hedre noen som har utmerket seg
på et vis som ikke er bundet av de
øvrige priskategoriene

Nominer kanditater her:

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.