Skip to content

Nord universitet søker Førsteamanuensis innovasjon og ledelse

shutterstock_514748875

Ved Nord universitet på InnoCamp Steinkjer tilbyr Handelshøgskolen ved Nord universitet utdanning og forskning innen økonomi, ledelse og innovasjon. Nord skal styrke fagmiljøet innen innovasjon og ledelse, og  har ledig fast stilling. Stillingen er faglig rettet mot innovasjon i biobaserte næringer og sirkulærøkonomi, med særlig fokus på digitalisering og kvantitativ analyse. Fagmiljøets andre interesseområder kan også være aktuelle.

Arbeidsoppgavene er allsidige med undervisning og veiledning på bachelor- og masternivå, forsknings- og utviklingsarbeid samt formidling. Det er ønskelig om den som ansettes har kompetanse og kan undervise og innen emner som: innovasjon, forretningsutvikling, digitalisering, sirkulærøkonomi og/eller kvantitativ analyse.

Vi søker etter en forskningsaktiv medarbeider som vil jobbe sammen med det øvrige fagmiljøet for å utvikle større forskningsprosjekter, søknader om ekstern finansiering, samt videreutvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Handelshøgskolen Nord er en del av InnoCamp Steinkjer som består av 40 ulike virksomheter som utgjør et unikt faglig og tverrfaglig fellesskap på Steinkjer. På InnoCamp bygger vi et tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv. Målet er å skape et ledende miljø innen innovasjon og vekst, med spennende koblinger og nyskaping mellom forskningsintstitusjoner og næringsliv. Dette gir både ansatte og studenter gode muligheter for nettverksbygging og næringslivskontakt.

Dersom det ikke melder seg søkere som er kvalifisert for ansettelse som førsteamanuensis, vil vi vurdere å ansette i stilling som universitetslektor. Det forventes at den som ansettes som universitetslektor, kvalifiserer seg til førstestilling etter avtale med dekanen.

Stillingen kan også innebære arbeidsoppgaver ved fakultetets øvrige studiesteder.

Les mer og søk her!