Leietakere

Felles leietakerforum skaper liv og entusiasme

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape et regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen. Under arbeidet ivaretas dialogen med bortimot 30 aktuelle leietakere gjennom et felles Leietakerforum. Dette skal skape et levende innovasjonsmiljø både innenfor campus og i nettverk utenfor.

Nord universitet + fem klynger

Disse klyngene gleder seg til å flytte sammen:

Landbruksklyngen

Nord universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Nord-Trøndelag Bondelag
Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag
Allskog SA
Trøndelag Skogselskap
Jon Rannem ENK
4H Trøndelag
Kystskogbruket
Det norske skogfrøverk
Landbruksdirektoratet

Kreativ klynge

Nord universitet
Lindseth Reklame
Fagtrykk
Smart Media
Smart Norway
Camerat
Adecco
IT Online
Online 24 Regnskap
Etcetera Søk
Letnes arkitekter
Kantega
Bartec-pixavi Steinkjer
Fieldata

Utviklingsklyngen

Nord universitet
Kompetansesenter for distriktsutvikling
T:lab (Kunnskapsparken)
Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer Næringsselskap
Steinkjer Næringsforum
Innovasjon Norge
Ungt Entreprenørskap
Intro Trainee

Forskningsklyngen

Nord universitet
Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi)
Trøndelag Forskning og Utvikling
KUN - Senter for kunnskap og likestilling
Distrikssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling

AccessDeniedAccess DeniedE76F3A9FBEA71058O2VPHsaZ22rg2JbNb9qlXE6e9iKDxjokaRyARet+jAH2h0F58F5xPloX+f/GiMIVjwE8aczg9Kc=