Skip to content

InnoCamp bygger et unikt faglig og tverrfaglig felleskap - i tett samspill mellom utdanning, forskning og nærings-/arbeidsliv

Landbruksklyngen

Nord universitet
Norsk institutt for bioøkonomi
Nord-Trøndelag Bondelag
Norsk Landbruksrådgivning Trøndelag
Allskog
Trøndelag Skogselskap
Jon Rannem ENK
4H Trøndelag
Kystskogbruket
Det norske skogfrøverk
Landbruksdirektoratet
Sensly AS
Inn på tunet Trøndelag
Landbrukets Dataflyt

Kreativ klynge

Nord universitet
Lindseth Reklame
Fagtrykk
Smart Media
Smart Norway
Camerat
Adecco
IT Online
Online 24 Regnskap
Etcetera Søk
Letnes arkitekter
Kantega
Bartec-pixavi Steinkjer
Saxvik Kontorsenter

Utviklingsklyngen

Nord universitet
Kompetansesenter for distriktsutvikling
T:lab (Kunnskapsparken)
Trøndelag fylkeskommune
Steinkjer Næringsselskap
Steinkjer Næringsforum
Innovasjon Norge
Ungt Entreprenørskap
Intro Trainee

Utdanningsklyngen

Nord universitet

Forskningsklyngen

Nord universitet
Nibio (Norsk institutt for bioøkonomi)
Trøndelag Forskning og Utvikling
KUN - Senter for kunnskap og likestilling
Distrikssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
SINTEF