Skip to content

InnoCamp Medlemskap

Alle medlemskap inkluderer:

 • Adgangskort til InnoCamp. 24/7
 • Tilgang til fellesareal som arbeidssone
 • Kantine- og kantinetjenester
 • Vanndispenser
 • Sosiale areal
 • Aviser
 • Wifi
 • 50% på møterom og konferanserom
 • Sosiale og faglige arrangementer og samlinger i miljøet

medlemsavgift

 • Bindingstid 2 måneder, deretter 1 måned oppsigelsestid.
 • Medlemskap med tilgang for 1 ansatt: 750,- eks mva. per mnd
  500,- eks. mva. per ekstra ansatt

Hvorfor bli en del av InnoCamp?

Kunnskapstrianglet mellom forskning, utdanning og næringsliv er konseptets ide og fundament.

Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, idéer og løsninger oppstå. Det er den magien vi ønsker med InnoCamp.

Studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv jobber i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Mange har faglig innsikt på de ulike områdene, men åpen innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom mennesker fungerer i tillegg.

Vi tilbyr hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere en plattform for nyskapende prosjekter. Sammen kan vi løse oppgaver som hver og en ikke kan gjøre selv – og utvide både marked og kapasitet.

Klyngedannelse for å skape en innovativ kultur

Det er arbeidet med bedriftskultur og faglig fellesskap i klyngene som har lagt grunnlaget for virksomhetenes motivasjon for å være en del av InnoCamp. Med det som utgangspunkt, har InnoCamp organisert virksomhetene med felles faglige interesser i klynger. Hver klynge har et lederskap, valgt av klyngens medlemmer.

Klyngene er grunnleggende deler av konseptet InnoCamp sin organisering. I kunnskapstriangelet mellom utdanning, næring og forskning, ser vi en lang rekke nyttige samarbeidsoppgaver av praktisk art. Det er først og fremst gjennom praktisk samarbeid vi lærer hverandre å kjenne, og prøver ut grunnlaget for faglig og økonomisk synergi.