Skip to content

NIBIO fortsetter å vokse på Steinkjer

nibio

Nå lyser NIBIO ut to nye stillinger med kontorsted InnoCamp Steinkjer. Stillingene er «Forsker – skogbrukets driftsteknikk» og «Driftstekniker». Jobbene har søknadsfrist henholdsvis 24. og 22. oktober.

 

Les mer og søk på stillingene her:

 

___________

Om NIBIO og avdelingen

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig. NIBIO har hovedkontor i Ås i Akershus, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.

NIBIO Steinkjer har forskere i alle NIBIOs 5 fagdivisjoner: Matproduksjon og samfunn, Miljø og naturressurser, Skog og utmark, Bioteknologi og plantehelse, samt Kart og statistikk.

Kontorsted er InnoCamp. Der deler vi lokaler med blant annet Nord Universitet og 30 bedrifter, og institusjoner. Dette er en unik samlokalisering mellom utdanning, forskning og næringsliv, og det skapes et regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst.

12 km utenfor Steinkjer etablerer NIBIO nå en ny forsøksgård med infrastruktur til å drive feltbasert forskning innen våre fagområder.