Skip to content

Vil du jobbe med innovasjon i offentlig sektor?

distriktsenteret

Hos Distriktssenteret, som er en del av forskningsklyngen på InnoCamp Steinkjer, er det en ledig stilling som seniorrådgiver med søknadsfrist 12. desember 2021.

En viktig oppgave for kommunene er å legge til rette for innovasjon og nytenking, ta i bruk digitale hjelpemidler og prøve ut nye løsninger for å sikre innbyggerne tilgang til gode tjenester. Distriktssenteret søker etter deg som har kunnskap, erfaring og interesse for å bidra til at Distriktssenteret blir en nyttig samarbeidspart til kommunene i dette arbeidet. Å stimulere til samspill mellom private og offentlige aktører for utvikling av et fremtidsrettet tjenestetilbud i distriktene blir din viktigste arbeidsoppgave.

Arbeidsoppgavene er:

 • Bidra til oppbygging og utvikling av fagområdet
 • Gi råd og veilede kommunene
 • Prosessarbeid
 • Formidling,  både muntlig og skriftlig, digitalt og fysisk
 • Kunnskapsutvikling
 • Dele og formidle kunnskap internt
 • Følge og delta i relevante nettverk

Kvalifikasjoner:

 • Relevant utdanning på masternivå
 • Erfaring med innovasjonsarbeid og endrings- og utviklingsprosesser
 • God digital kompetanse (for eksempel Microsoft 365, videokonferanse, lyd og bilde, webinar)
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne

Det er en fordel om du: 

 • har kjennskap om offentlig sektor og kommunens rolle som samfunns- og tjensteutvikler
 • har kjennskap til utviklingstrekk og trender i Distrikts-Norge og offentlig tjenesteutvikling
 • har erfaring med  å jobbe forskningsbasert
 • er folkelig, kompetent og engasjert
 • er god på veiledning og prosess

I Distriktssenteret får du:

 • et faglig sterkt, engasjerende og inkluderende arbeidsmiljø
 • arbeide med både kommuner, fylkeskommuner, departement og andre utviklingsaktører
 • bidra til utvikling i Distrikts-Norge
 • anledning til å påvirke politikken som sentrale myndigheter utvikler
 • bruke digitale samarbeidsløsninger ofte og mye
 • fleksibel arbeidstid, lønn etter kvalifikasjoner, gode utviklingsmuligheter og medlemskap i Statens pensjonskasse.

Kontoret på Steinkjer holder til i moderne lokaler på InnoCamp, midt i sentrum av byen og midt i sentrum av et spennende utviklings- og student miljø.

For mer informasjon og søknad klikk her.