Ny lab på InnoCamp åpnet

Overingeniør Guri Molden Kaldahl tester fasilitetene i den nye laben. Foto: Camerat.
Overingeniør Guri Molden Kaldahl tester fasilitetene i den nye laben. Foto: Camerat.

Endelig har den nye forskningslaben ved InnoCamp Steinkjer blitt åpnet. Dette gir forskere og studenter helt nye muligheter.

Laben er et samarbeid mellom Nord universitet og NIBIO, og gir fasilitetene på InnoCamp Steinkjer et løft. Rektor Hanne Solheim Hansen var til stede under åpningen av den nye forskningslaben, og hun er veldig begeistret over det hun så.

 

– Dette er helt fantastisk. Det overgår mine drømmer og alt hva jeg har tenkt at dette kunne bli, sier rektoren ved Nord universitet.

 

Førsteamanuensis og faggruppeleder ved Fakultet for biovitenskap og akvakultur, Geir Næss, sier at nytt forskningslaboratorium på InnoCamp Steinkjer gir nye muligheter for forskere og studenter.

 

– Det gjelder blant annet ekstraksjon av DNA og RNA, celledyrking, PCR-analyser, fiber og fôranalyser.

Omvisning på laben: Fra venstre: Forsker Prabhat Khanal, rektor Hanne Solheim Hansen og ordfører i Steinkjer, Anne Berit Lein. Foto: Camerat.

 

Han nevner prosjekter som å finne alternative ingredienser i fôr til husdyr og fiskeoppdrett.

 

– For tiden tester vi næringsinnhold i blant annet melbiller og tang. Her vil vi videre teste hvordan dette påvirker fordøyelsen til drøvtyggere og deres produksjon av metan.

Han trekker også fram Kattugle-prosjektet.

 

Fornøyde ansatte og studenter

 

Overingeniør Guri Molden Kaldahl sier at laben først og fremst gir mer forskningsfrihet.

 

– Analyser vi tidligere har sendt til andre universitet og laboratorium, kan vi nå analysere selv.

 

Hun er glad for de nye mulighetene laben åpner for mer samarbeid med næringslivet i Trøndelag.

 

Student Anette Gilje Oppistov er også fornøyd. Hun mener dette blir en bra ressurs for studentene for egne prosjekter.

 

– Det trengs en lab til både analyser og sortering av prøver.  Den nye laben legger mer til rette for de som har mer avanserte prøver, som eksempelvis ekstraksjon av DNA, sier hun.

 

Kjempeviktig for forskningen og samfunnet

 

Nord universitet jobber kontinuerlig med å heve kvaliteten på forskningen, samt å øke aktiviteten innen forskning.

 

Nord universitet har mange masterstudenter og PhD-studenter.

 

– De har nå fått et eget sted der de kan gjøre de analysene de trenger for å gjennomføre de prosjektene sine. De skal framover bidra med ny kunnskap og bidra til det grønne skiftet.

 

– Dette er kjempeviktig, sier rektor Hanne Solheim Hansen.