Utdanning, forskning og næringsliv

Om InnoCamp

HVA SKJER?
En innovasjonscampus til nesten 500 millioner er planlagt i Steinkjer. Campusen får en gulvflate på 15.000 kvadratmeter.

HVEM?
Den skal huse Nord universitet samt 37 bedrifter og institusjoner. Nord universitet skal benytte tre fjerdedeler av arealet, men resten skal fylles av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv.

HVORFOR?
Nord universitet har behov for oppgraderte og mer arealeffektive lokaler. Kunnskapsbasert næringsliv har behov for fellesskap med hverandre og med universitetsmiljøene. Steinkjer kommune ønsker å fremme regional utvikling og løfte fram Steinkjer som universitetsby. Universitetet, forskningsmiljøet og næringslivet ser nytten og mulighetene i samarbeid og samlokalisering.

NÅR?
Byggeperioden vil strekke seg fra 2018 til åpning 30. august 2019.

Nord universitet + fire klynger

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape en regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen.

Disse klyngene gleder seg til å flytte sammen:
Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge

Mennesker + muligheter = magi

Origo blir vrimlearealet på InnoCamp.

Høsten 2019 håper vi å ønske velkommen til en splitter ny campus midt i sentrum av Steinkjer by.
En moderne og åpen løsning der blant annet biblioteket og mellombygget Origo vil være åpent for alle. Origo – den unike glassgården, med 16 meter under taket, og gangbroer på kryss og tvers mellom etasjene, vil romme kafé/kantine og mange ulike aktiviteter.

InnoCamp inviterer til et faglig og sosialt felleskap mellom alle på huset.
Studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv kommer til å jobbe i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, idéer og løsninger oppstå. Det er den magien vi ønsker med den nye campusen! Mange har faglig innsikt på de ulike områdene, men åpen innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom mennesker fungerer i tillegg.

I Steinkjer er vi sterke innen:
• Grønn sektor/landbruk. Derfor har prosjektet en landbruksklynge.
• IKT og multimedia. Derfor har prosjektet en kreativ næringsklynge.
• Økonomi. Derfor har prosjektet en klynge av utviklingsselskap og samfunns-forskning.
• Forskning og utvikling. Derfor har prosjektet også en klynge for det.

På InnoCamp handler det om mennesker, og å skape felles plattform for nyskapende prosjekter. Dette skal:
• stimulere lærerne
• gi studentene en faglig relevant læringsarena i et miljø med forskning og næringsliv
• gi de næringsdrivende en arena for å utvikle det som de er best på,
slik at de sammen kan skape helt nye løsninger.

Sammen kan vi løse oppgaver som hver og en ikke kan gjøre selv – og utvide både marked og kapasitet.

Studentenes eget hus

Studenter, linjeforeininger, studentorganisasjoner og studentbedrifter får et eget hus til disposisjon. Dette gamle erverdige bygget blir renovert og skal fungere som base i studentens campus. Et sted å møtes – og skaffe seg venner – etter at forelesningene er ferdig for dagen.

Bygget ligger like ved hovedinngangen til InnoCamp og vil inneholde kontor- og administrasjonslokaler, fellesområder og teknisk rom.

Studentenes hus blir et perfekt utgangspunkt for studentarbeid, vennetreff og klassefester. Her kan det drives studentpub/-kafé og aktiviteter som spillkveld, konserter, disco og Quiz-aften. Huset kan også benyttes til seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Det er av stor verdi for Nord universitet å ha fornøyde studenter og aktive organisasjoner. Studentens hus vil være samlende og miljøskapende. Universitetet og prosjektorganisasjonen utfordrer studentenes organisasjoner til å være med å utvikle innholdet i dette huset.

studhus

- Som student kan du være med å utvikle innholdet i dette huset!

”Vi skal skape en campus som vekker oppsikt og som studenter, ansatte og leietakere med stolthet skal si de er en del av”

Sivert Hegdahl, arkitekt i Praksis arkitekter.

Prosjektorganisasjon

Prosjekteringsarbeidet ledes av kommunens eierselskap DH Eiendom AS i samarbeid med Statsbygg.
Selskapene eier hver sin del av tomteområdet og dagens bygninger.

Byggestyret består av:
1. Torbjørn Skjerve, DH Eiendom, styreleder
2. Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune, ordfører
3. Kjetil Lehn, Statsbygg, regiondirektør
4. Representant, Nord universitet, direktør
5. Håvard Belbo, Prosjekt Innovasjonssenter Steinkjer
6. Svein Olav Hansen, DH Eiendom, daglig leder

Prosjekteringsarbeidet utføres av:
1. Praksis arkitekter AS, Steinkjer
2. InCube AS, Oslo
3. Norconsult AS, Steinkjer

Prosjektleder er Cand. oecon. Stein Storsul, Steinkjer