Skip to content

Utdanning, forskning og næringsliv

Nord universitet + fire klynger

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape et regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen.

Disse klyngene finner dere på InnoCamp:
Utdanningsklyngen – Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge

Mennesker + muligheter = magi

Origo er vrimlearealet på InnoCamp.

Høsten 2019 åpnet en splitter ny campus midt i Steinkjer sentrum.
Bygget er en moderne og åpen løsning, der blant annet universitetsbiblioteket og mellombygget Origo er åpent for alle. Origo – den unike glassgården, med 16 meter under taket, og gangbroer på kryss og tvers mellom etasjene, er det sosiale samlingsstedet med egen kafé og kantine som er åpen alle hverdager.

InnoCamp inviterer til et faglig og sosialt felleskap mellom alle på huset.
Studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv jobber i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, ideer og løsninger oppstå. Det er den magien vi skaper på InnoCamp! Mange har faglig innsikt på de ulike områdene, men åpen innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom mennesker fungerer i tillegg.

I Steinkjer er vi sterke innen:
• Grønn sektor/landbruk. Derfor har prosjektet en landbruksklynge.
• IKT og multimedia. Derfor har prosjektet en kreativ klynge.
• Næringsutvikling. Derfor har prosjektet en klynge for utvikling.
• Forskning og utvikling. Derfor har prosjektet en klynge for forskning.
• Utdanning. Derfor har prosjektet en klynge for utdanning.

På InnoCamp handler det om mennesker, og å skape felles plattform for nyskapende prosjekter. Dette skal:
• stimulere lærerne
• gi studentene en faglig relevant læringsarena i et miljø med forskning og næringsliv
• gi de næringsdrivende en arena for å utvikle det som de er best på,
slik at de sammen kan skape helt nye løsninger.

Sammen kan vi løse oppgaver som hver og en ikke kan gjøre selv – og utvide både marked og kapasitet.

InnoCamp er en samhandlingsarena hvor ca. 45 virksomheter har sine kontorer.
Se oversikt over alle virksomheter her.

Om InnoCamp

BYGNING
I InnoCamp er det satt opp nybygg for 500 millioner i Steinkjer som binder tre eksisterene bygninger sammen og lager et felles areal i midten. Dette arealet har vi kalt Origo og her er kantinen lokalisert.  Campusen har en gulvflate på 15.000 kvadratmeter.

 

BILDER AV INNOCAMP

Bilder av både eksteriør og interiør finner dere her. Alle bilder skal krediteres: «Foto: Thomas Jergel, Camerat»

 

KONSEPTMANUAL OG MARKEDSMATERIELL

Logo, markedsmateriell og konseptmanual finner dere her.

 

 

”Vi skal skape en campus som vekker oppsikt og som studenter, ansatte og leietakere med stolthet skal si de er en del av”

Sivert Hegdahl, arkitekt i Praksis arkitekter.