Utdanning, forskning og næringsliv

Om InnoCamp

HVA SKJER?
En innovasjonscampus til nesten 500 millioner er planlagt i Steinkjer. Campusen får en gulvflate på 15.000 kvadratmeter.

HVEM?
Den skal huse Nord universitet samt 37 bedrifter og institusjoner. Nord universitet skal benytte tre fjerdedeler av arealet, men resten skal fylles av ulike næringsklynger. Dette blir en unik samlokalisering mellom kompetanse, forskning og næringsliv.

HVORFOR?
Nord universitet har behov for oppgraderte og mer arealeffektive lokaler. Kunnskapsbasert næringsliv har behov for fellesskap med hverandre og med universitetsmiljøene. Steinkjer kommune ønsker å fremme regional utvikling og løfte fram Steinkjer som universitetsby. Universitetet, forskningsmiljøet og næringslivet ser nytten og mulighetene i samarbeid og samlokalisering.

NÅR?
Byggeperioden vil strekke seg fra 2018 til åpning 30. august 2019.

Nord universitet + fire klynger

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape en regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen.

Disse klyngene gleder seg til å flytte sammen:
Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge

Mennesker + muligheter = magi

Origo blir vrimlearealet på InnoCamp.

Høsten 2019 håper vi å ønske velkommen til en splitter ny campus midt i sentrum av Steinkjer by.
En moderne og åpen løsning der blant annet biblioteket og mellombygget Origo vil være åpent for alle. Origo – den unike glassgården, med 16 meter under taket, og gangbroer på kryss og tvers mellom etasjene, vil romme kafé/kantine og mange ulike aktiviteter.

InnoCamp inviterer til et faglig og sosialt felleskap mellom alle på huset.
Studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv kommer til å jobbe i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, idéer og løsninger oppstå. Det er den magien vi ønsker med den nye campusen! Mange har faglig innsikt på de ulike områdene, men åpen innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom mennesker fungerer i tillegg.

I Steinkjer er vi sterke innen:
• Grønn sektor/landbruk. Derfor har prosjektet en landbruksklynge.
• IKT og multimedia. Derfor har prosjektet en kreativ næringsklynge.
• Økonomi. Derfor har prosjektet en klynge av utviklingsselskap og samfunns-forskning.
• Forskning og utvikling. Derfor har prosjektet også en klynge for det.

På InnoCamp handler det om mennesker, og å skape felles plattform for nyskapende prosjekter. Dette skal:
• stimulere lærerne
• gi studentene en faglig relevant læringsarena i et miljø med forskning og næringsliv
• gi de næringsdrivende en arena for å utvikle det som de er best på,
slik at de sammen kan skape helt nye løsninger.

Sammen kan vi løse oppgaver som hver og en ikke kan gjøre selv – og utvide både marked og kapasitet.

Studentenes eget hus

Studenter, linjeforeininger, studentorganisasjoner og studentbedrifter får et eget hus til disposisjon. Dette gamle erverdige bygget blir renovert og skal fungere som base i studentens campus. Et sted å møtes – og skaffe seg venner – etter at forelesningene er ferdig for dagen.

Bygget ligger like ved hovedinngangen til InnoCamp og vil inneholde kontor- og administrasjonslokaler, fellesområder og teknisk rom.

Studentenes hus blir et perfekt utgangspunkt for studentarbeid, vennetreff og klassefester. Her kan det drives studentpub/-kafé og aktiviteter som spillkveld, konserter, disco og Quiz-aften. Huset kan også benyttes til seminarer, møter, åpne og lukkede arrangementer!

Det er av stor verdi for Nord universitet å ha fornøyde studenter og aktive organisasjoner. Studentens hus vil være samlende og miljøskapende. Universitetet og prosjektorganisasjonen utfordrer studentenes organisasjoner til å være med å utvikle innholdet i dette huset.

studhus

- Som student kan du være med å utvikle innholdet i dette huset!

”Vi skal skape en campus som vekker oppsikt og som studenter, ansatte og leietakere med stolthet skal si de er en del av”

Sivert Hegdahl, arkitekt i Praksis arkitekter.

Prosjektorganisasjon

Prosjekteringsarbeidet ledes av kommunens eierselskap DH Eiendom AS i samarbeid med Statsbygg.
Selskapene eier hver sin del av tomteområdet og dagens bygninger.

Byggestyret består av:
1. Torbjørn Skjerve, DH Eiendom, styreleder
2. Bjørn Arild Gram, Steinkjer kommune, ordfører
3. Kjetil Lehn, Statsbygg, regiondirektør
4. Representant, Nord universitet, direktør
5. Håvard Belbo, Prosjekt Innovasjonssenter Steinkjer
6. Svein Olav Hansen, DH Eiendom, daglig leder

Prosjekteringsarbeidet utføres av:
1. Praksis arkitekter AS, Steinkjer
2. InCube AS, Oslo
3. Norconsult AS, Steinkjer

Prosjektleder er Cand. oecon. Stein Storsul, Steinkjer

Personvernerklæring

Personvernerklæringen handler om hvordan denne nettsiden samler inn og bruker informasjon om besøkende. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt, og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Juridisk eier av nettsiden er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

1. Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics. Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson. Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern. En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. Vi bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

2. Søk

Hvis nettsiden har søkefunksjon så lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

3. Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

4. Nyhetsbrev

Nettsiden kan sende ut nyhetsbrev via epost hvis du har registrert deg for å motta dette. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. Mailchimp er databehandler for nyhetsbrevet. E-postadressen lagres i en egen database, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

5. Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding, kontaktskjema eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Kontaktskjema er for at besøkende enkelt kan sende en melding til nettsidens kontaktperson. Vi ber da om navnet på innsender og kontaktinformasjon til denne. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen. Skjema sendes som epost via Mailgun som tredjepartsløsning. Hele innsendelen blir lagret hos Mailgun i 24 timer. Mellom 24 timer og 30 dager er det kun mailheader som blir oppbevart før innsendelsen blir slettet etter 30 dager. Årsaken til denne lagringen er for å bekrefte om eposter blir sendt fra nettsiden og videresendt til riktig mottaker. Når eposten er mottatt av mottaker så er det opp til mottaker å avgjøre Databehandlingsbehovet av eposten.

6. Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

7. Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.