Skip to content

Utdanning, forskning og næringsliv

InnoCamp er en samhandlingsarena hvor i underkant av 40 virksomheter har sine kontorer.
Se oversikt virksomheter her.

Om InnoCamp

BYGNING
I InnoCamp er det satt opp nybygg for 500 millioner i Steinkjer som binder tre eksisterene bygninger sammen og lager et felles areal i midten. Dette arealet har vi kalt Origo og her er kantinen lokalisert.  Campusen har en gulvflate på 15.000 kvadratmeter.

 

BILDER AV INNOCAMP

Bilder av både eksteriør og interiør finner dere her. Alle bilder skal krediteres: «Foto: Thomas Jergel, Camerat»

 

KONSEPTMANUAL OG MARKEDSMATERIELL

Logo, markedsmateriell og konseptmanual finner dere her.

 

INNOKARRIERE

Vi har startet InnoKarriere for å koble studenter og næringsliv i utviklingsprosjekter.

Her vil vi rekruttere de beste studentene som kan arbeide på faglige prosjekt på oppdrag.

Er du student og har lyst til å få vurdert ditt kandidatur? Meld deg på for intervju her: [email protected]

Virksomheter som ønsker studenter på prosjekter: Ta kontakt med Joar Nyborg, tlf 99 00 55 70 eller send e-post til [email protected]

 

 

Nord universitet + fire klynger

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape en regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen.

Disse klyngene finner dere på InnoCamp:
Utdanningsklyngen – Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge

Mennesker + muligheter = magi

Origo er vrimlearealet på InnoCamp.

Høsten 2019 åpnet vi en splitter ny campus midt i sentrum av Steinkjer by.
En moderne og åpen løsning der blant annet biblioteket og mellombygget Origo vil være åpent for alle. Origo – den unike glassgården, med 16 meter under taket, og gangbroer på kryss og tvers mellom etasjene, vil romme kafé/kantine og mange ulike aktiviteter.

InnoCamp inviterer til et faglig og sosialt felleskap mellom alle på huset.
Studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv kommer til å jobbe i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, idéer og løsninger oppstå. Det er den magien vi ønsker med den nye campusen! Mange har faglig innsikt på de ulike områdene, men åpen innovasjon oppstår først når de sosiale mekanismene mellom mennesker fungerer i tillegg.

I Steinkjer er vi sterke innen:
• Grønn sektor/landbruk. Derfor har prosjektet en landbruksklynge.
• IKT og multimedia. Derfor har prosjektet en kreativ klynge.
• Næringsutvikling. Derfor har prosjektet en klynge for utvikling.
• Forskning og utvikling. Derfor har prosjektet en klynge for forskning.
• Utdanning. Derfor har prosjektet en klynge for utdanning.

På InnoCamp handler det om mennesker, og å skape felles plattform for nyskapende prosjekter. Dette skal:
• stimulere lærerne
• gi studentene en faglig relevant læringsarena i et miljø med forskning og næringsliv
• gi de næringsdrivende en arena for å utvikle det som de er best på,
slik at de sammen kan skape helt nye løsninger.

Sammen kan vi løse oppgaver som hver og en ikke kan gjøre selv – og utvide både marked og kapasitet.

”Vi skal skape en campus som vekker oppsikt og som studenter, ansatte og leietakere med stolthet skal si de er en del av”

Sivert Hegdahl, arkitekt i Praksis arkitekter.