Skip to content

Grafisk profil for InnoCamp Steinkjer

Profilen er utviklet av Lindseth Reklame.  Logoen er laget av Vigdis Nordtømme som vant logo-kokurransen.

Med logoen som utgangspunkt vant Ole Andreas Vestrum logo-animasjonskonkurransen. Logo og animasjon finner du lenger ned på siden.

Profilhåndbok

Last ned konseptmanual: InnoCamp_Konseptmanual_21x21cm

Logoer til nedlasting

Animasjon av logoer til nedlasting

Film om InnoCamp

Filmen om InnoCamp viser ideen bak InnoCamp. Filmen ble laget til perioden mens bygget reiste seg og aktørene jobbet ut konseptet. Filmen er laget av Camerat.