4H Trøndelag vil inspirere ungdom til å jobbe i primærnæringene

Organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad, regionleder Lene B. Leira og organisasjonsrådgiver Johan Eggen fra 4H Trøndelag ønsker å formidle at det er viktig å starte rekrutteringen til primærnæringene som landbruk, skogbruk, og fiske tidlig. De gleder seg til samhandle med resten av landbruksklyngen neste høst. Foto
Organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad, regionleder Lene B. Leira og organisasjonsrådgiver Johan Eggen fra 4H Trøndelag ønsker å formidle at det er viktig å starte rekrutteringen til primærnæringene som landbruk, skogbruk, og fiske tidlig. De gleder seg til samhandle med resten av landbruksklyngen neste høst.

4H Trøndelag er en av aktørene fra landbruksklyngen. Å flytte inn i et utviklingsmiljø som kan bidra til å rekruttere flere unge til næringene; landbruk, skogbruk, og fiske, er noe de ser veldig frem til.

Organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad, regionleder Lene B. Leira og organisasjonsrådgiver Johan Eggen fra 4H Trøndelag Organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad, regionleder Lene B. Leira og organisasjonsrådgiver Johan Eggen fra 4H Trøndelag håper på å bli en naturlig del av samarbeidet på Innovasjonscampusen. Foto

Organisasjonsrådgiver Hilde Klavestad, regionleder Lene B. Leira og organisasjonsrådgiver Johan Eggen fra 4H Trøndelag håper på å bli en naturlig del av samarbeidet på Innovasjonscampus Steinkjer.

– Ettersom 4H er en barne- og ungdomsorganisasjon med fokus på samfunnsutvikling, ønsker vi å formidle at det er viktig å starte rekrutteringen tidlig. Å få sitte så nære de andre aktørene fra landbruksklyngen, tror jeg blir stort, sier organisasjonsrådgiver i 4H Trøndelag Hilde Klavestad.

Organisasjonen 4H har som formål å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Gjennom 4H lærer unge om både natur, landbruk, organisasjonsarbeid og demokrati. Bare i Trøndelag finnes det over 95 klubber med til sammen 2200 medlemmer. Ungdommene, som er i aldersgruppen 10-18 år, styrer klubbene selv og bestemmer hvilke aktiviteter de skal ha.

– I tillegg arrangerer 4H ulike leirer og utvekslingsprogrammer. Det unike med 4H er at ungdommene styrer selv, mens de voksne er veiledere. Man kan kalle det en slags form for demokratisk opplæring, sier regionleder for 4H Trøndelag Lene B. Leira.

Å bli kjent med aktørene på campus er viktig for rekrutteringen

Hilde Klavestad håper at med samlokaliseringen på Innovasjonscampus Steinkjer, kan 4H Trøndelag gjøre seg enda mer synlige, og at de kan bli en naturlig del av samarbeidet i klyngen og på tvers av disse.

Hilde Klavestad. Foto

Hilde Klavestad

– Ungdommene som vi jobber med skal kanskje velge studieretninger innenfor landbruket. Da er det viktig at de får inspirasjon til å ta utdanningen sin på Nord universitet.

Hun tror at det å invitere ungdomsskoleklasser på besøk til Innovasjonscampus Steinkjer kan bidra til dette.

– Slik kan de bli bedre kjent med aktørene, få se hvordan de jobber, samt få muligheten til å stille spørsmål. Det synes jeg er viktig. Vi som voksne har et ansvar for å vise ungdommen bredden i fagfeltene.