750 millioner kroner til gründere

Anne Peggy Møller ved T:lab
Anne Peggy Møller ved T:lab

På fem år har T:lab på InnoCamp Steinkjer bistått gründerne de jobber med å skaffe til veie hele 750 millioner kroner.

– Alle som har startet for seg selv, vet at utgiftene ofte kommer før inntektene, sier Anne Peggy Møller, som er inkubatorleder i T:lab.

– Vi har et stort nettverk av investorer, og har hjulpet mange gründere å få på plass den kapitalen de trenger for å satse videre.

Rekordmange fikk hjelp

I pandemiåret 2020 jobbet T:lab med 77 bedrifter. Pandemiåret 2021 skulle vise seg å bli enda travlere. 100 bedrifter fikk hjelp med å utvikle forretningsideene sine.

– Rekordmange bedrifter, hele 100, fikk hjelp til å lykkes best mulig med forretningsideene sine, forteller Møller. – Det er sterke tall for T:lab.

Til sammen ble nærmere 300 forretningsideer vurdert i løpet av året.

– Pandemien la i alle fall ingen demper på skaperlysten til folk, smiler Møller.

– Vi har jobbet dag og natt for å koble investorer og gründere, med å bistå med finansieringsstrategier og med å sikre gode aksjonæravtaler og eiersammensetninger. Det er mye som må være på plass før en bedrift er investorklar.

All time high

2021 ble også året da T:lab fikk foreløpig bestenotering på tilført egenkapital til kunder. 105,5 millioner kroner ble investert, både i eksisterende og nyoppstartede bedrifter. I tillegg bisto T:lab kundene å få lån og tilskudd på over 59 millioner kroner.

Gjennom samarbeidet med Entreprenørskolen på NTNU og SIVA-inkubatoren 6AM Accelerator har T:lab jobbet med mange unge oppstartsbedrifter, for eksempel Slidedrain og Enve. Men innovasjon skjer ikke bare i nye selskaper. I løpet av 2021 bisto T:lab med å sette i gang 10 innovasjonsprosjekter i allerede eksisterende bedrifter.

– Det er mange som sitter med gode ideer til hvordan de kan ta bedriften sin et skritt videre; enten gjennom å videreutvikle det de allerede driver med eller ved å utvikle noe nytt, sier Møller.

– Det blomstrer godt i trøndersk næringsliv, avslutter hun.