Austmo leder for NIBIOs Steinkjeravdeling

NIBIO-BYGGER: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.
NIBIO-BYGGER: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

NIBIO-BYGGER: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

NIBIO-BYGGER: Lars Bendik Austmo skal lede utviklingen og oppbyggingen av Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) sin nye enhet i Steinkjer.

– Samlokaliseringen i, og oppbyggingen av, Innovsjonscampus Steinkjer blir spennende og interessant,  sier prosjektleder Lars Bendik Austmo, NIBIO, som tiltrådte først i september 2018. Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) føler seg svært velkommen i Steinkjer og Trøndelag.

– Vi setter stor pris på alle som ønsker samarbeid med NIBIO på ulikt vis. NIBIO er allerede aktive og til stede i regionen. Nå skal dette utvikles videre på flere områder.

Et landbruksfaglig FOU-miljø

Utvikling av NIBIO Steinkjer som et landbruksfaglig forskningsmiljø vil skje i nært samarbeid med NIBIOs administrasjon og fagdivisjoner. Arbeidet innebærer både fysisk etablering og utvikling av den faglige virksomheten, herunder feltforsøksfasiliteter.

NIBIO Steinkjer vil ha et særlig ansvar for samarbeid med regionale partnere innen FoU, næringsliv og offentlig forvaltning.

Fire fagområder

Faglig vil NIBIO i Steinkjer arbeide med

  • Jordbruk og matproduksjon (agronomi, jord- og plantekultur)
  • Skogforskning
  • Sirkulærøkonomi med vekt på næringsstoffer og miljø
  • Kartproduksjon og mulig tilgrensende områder.

– Vi skal være leverandør av kunnskap for utvikling av fremtidige og bærekraftige løsninger innen landbruk, skogbruk og matproduksjon, sier Austmo.

Erfarne rovdyrforvalter

Lars Bendik Austmo (42) er utdannet cand.mag. fra Høgskolen i Nord-Trøndelag og cand. scient. i zoologi/naturforvaltning fra NTNU i 2002. Han kommer nå fra stilling som seksjonsleder for Rovviltseksjonen i Statens naturoppsyn. Austmo har tidligere arbeidet med rovdyrforvaltning hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag (2002−2009), Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet (2009−2010) og Direktoratet for naturforvaltning (2010−2013).