Skip to content

Bidrar til å øke kompetansen i landbruksnæringen

Illustrasjonsfoto: NLR Øst
Illustrasjonsfoto: NLR Øst

Trøndersk landbruk og trøndersk matproduksjon skal også i framtida baseres på oppdatert kunnskap og erfaringer i utvikling. Derfor må bonden stadig søke etter ny kompetanse.

Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, som er en del av landbruksklynga på InnoCamp Steinkjer, inviterer landbruksnæringa til en hel uke med faglig påfyll og inspirasjon siste uka i januar. Målet er å gi deltakerne kompetanse til å bli enda bedre bønder.

– Vi har som oppgave å bygge og videreutvikle kompetansen hos trønderske bønder, slik at vi kan drive smartere og mer bærekraftig landbruksproduksjon, forteller Solrun Kolstad, nestleder i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag. Hun forteller videre at kunnskapsutveksling og faglig påfyll er virkemidler som skal gjøre bøndene bedre rustet på å møte framtida.

Trøndelag Bondelag, som også er en del av landbruksklynga på InnoCamp, synes initiativet fra Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag er både prisverdig og spennende.

– Bøndene er i stadig søken etter å kunne gjøre jobben som matprodusenter enda bedre, både i form at mer klimasmart produksjon og bedre total ressursutnyttelse. Vi tror at kunnskapsutviklingen i landbruket vil kreve enda mer tverrfaglig samarbeid, og at landbruksklynga sin tilstedeværelse på InnoCamp kan skape spennende utviklings- og forskningsprosjekter framover, sier Leif Hjulstad i Bondelaget. Han oppfordrer sine medlemmer til å sjekke ut tilbudet og melde seg på relevante webinar i løpet av faguka.

Studenter ønskes velkommen

Faguka, som går fra 25. januar til 29. januar, vil ha over 30 faglige webinarer. Her kan du få lære mer om problemstillinger innenfor fagområder som jord, plantekultur, grovfôrkvalitet, korn, grønnsaker, bær, vekstskifte, presisjonslandbruk, helse, miljø, sikkerhet, bygg, fornybar energi, økonomi, strategi, eierskifte og juss.

Solrun Kolstad forteller at Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag sine rådgivere er ansvarlig for alle webinarene under faguka, noe som viser bredden av fagkompetanse i organisasjonen. Hun ønsker både bønder, studenter og andre interesserte velkommen til deres webinarer under faguka.

– Med faguka håper vi å gi deltakerne kompetanse til å bli å skape et bedre og mer framtidsretta landbruk, og at de får inspirasjon til å etterspørre mer kunnskap og erfaringsutveksling, gjerne i samarbeid med oss i Norsk Landbruksrådgiving Trøndelag, avslutter Kolstad.

Les mer om faguka og meld deg på her.