Bionova til InnoCamp Steinkjer?

Ordførerne på Innherred stiller seg bak forslaget om å legge Bionova til Steinkjer. Fra venstre: Pål Sverre Fikse (Verdal), Ida Stuberg (Inderøy), Anne Berit Lein (Steinkjer), Anita Ravlo Sand (Levanger) og Arnt Einar Bardal (Snåsa).
Ordførerne på Innherred stiller seg bak forslaget om å legge Bionova til Steinkjer. Fra venstre: Pål Sverre Fikse (Verdal), Ida Stuberg (Inderøy), Anne Berit Lein (Steinkjer), Anita Ravlo Sand (Levanger) og Arnt Einar Bardal (Snåsa).

I statsbudsjettet for 2022 settes det av 30 millioner kroner til en ny satsing for at klimaavtalen mellom staten og landbruket skal oppfylles. Hovedgrepet i dette er å etablere Bionova – som skal finansiere og koordinere ulike tiltak.

Bionova skal bidra til utvikling av næringsvirksomhet i Norge, reduksjon i utslipp av klimagasser og særlig til binding av karbon. Bionova skal sikre utvikling av bioøkonomien knyttet til landbruk, skogbruk og havbruk. Tiltak skal innrettes slik at det gir bønder med ulike driftsstørrelser og driftsformer i alle deler av landet reell mulighet til å motta midler til klimatiltak på sin egen gård.

Med Bionova vil regjeringen bidra til å oppfylle avtalen mellom staten og landbruket om kutt i klimagassutslipp. Bionova skal bidra til finansiering av klimatiltak i landbruket. Regjeringspartiene Ap og Sp har fått med seg SV på satsingen gjennom avtalen om nest års statsbudsjett, og det understrekes at Bionova skal finansieres utenfor jordbruksavtalen

Stortingsrepresentant peker på Steinkjer

Stortingsrepresentant Per Olav Tyldum (Sp) har tidligere pekt på Steinkjer og miljøet rundt InnoCamp som et naturlig sted for å huse denne satsingen. 

– Nå skal vi få opp et nytt innovasjonsselskap som skal knyttes til landbruket. Det skal skje i løpet av andre halvår neste år, og Steinkjer er en helt naturlig plass å legge et slikt senter til. Landbruksmiljøet der er sterkt, og et Bionova-senter bør kobles opp mot landbruksmiljøet på InnoCamp og Mære landbruksskole. Steinkjer er en opplagt lokasjon, fortalte Tyldum til Trønder-Avisa tidligere i vinter. Nå har regionrådet på Innherred samlet seg bak kravet til stortingsrepresentanten.

– Det er et sterkt landbruksmiljø på Innherred. I Steinkjer er det bygd opp kompetansemiljø, både innen landbruk, bioøkonomi og miljø. I Steinkjer er det også etablert havbruksvirksomhet. På InnoCamp finnes blant annet Nord universitet, NIBIO, SINTEF og Landbruksdirektoratet, i tillegg til innovasjons- og utviklingsaktører. På Mære landbruksskole finnes Landbrukets klima- og miljøsenter, skriver de i en uttalelse.