Bioøkonomi og framtida

biokseminar-3919-1080x720

Samarbeid, kunnskap, industriutvikling, bærekraft og internasjonale orientering var stikkordene for bioøkonomiens framtid i Trøndelag.

 

Økt forståelse for mulighetene innen bioøkonomi og nye ideer for hva man kan og bør gjøre framover var målet for seminaret Krafttak for en blå-grønn fremtid i Trøndelag. Arrangement var en del av Forskningsdagen og samlet drøyt 100 deltagere på InnoCamp den 23. september 2019.

Grip handlingsrommet

– EU har veldig store satsinger på forskning og innovasjon innenfor området bioøkonomi, sa Heidi Fossland, leder for Trøndelags Europakontor. Hun slo om seg med enorme store tall både når det gjaldt bioressurser som ikke utnyttes og utviklingsmidler som på ulike måter står til rådighet gjennom EU-systemet

– Grip handlingsrommet. Vi hjelper til å med navigeringen i Eu-systemet, sa Fossland.

Bioøkonomi

Bioøkonomi ble definert som all bruk av fornybare biologiske produkter. Det innebærer økt og bærekraftig bruk av eksisterende bioressurser – og gjerne å bruke ressursene flere ganger, artikulert som sirkulær økonomi.

Les mer på NN-24.