Bli med på MidtBytes

Joakim Nesset Sundal i Smart Media under det første arrangement.
Joakim Nesset Sundal i Smart Media under det første arrangement.

MidtBytes er et arrangement i regi av Smart Media som ble arrangert første gang 13. mai. Dette er et lavterskel arrangement hvor spennende bedrifter kan møtes en gang i måneden for nettverksbygging og faglig påfyll.

Selve arrangementet er gratis, men har begrenset med plasser og temaene vil variere fra gang til gang.

– Vi har lansert MidtBytes fordi vi ønsker å bli flinkere til å dele kunnskap, men også å komme nærmere på kunder og partnere som jobber med samme problemstillinger og på den måten skape en arena for erfaringsutveksling og bygge felles kompetanse, forteller Erling Eiksund i Smart Media.

Førstkommende onsdag arrangeres nok en utgave av arrantementet.
– Denne gangen skal vi snakke om fallgruver i prosjektledelse, forteller Eiksund som håper flest mulig melder seg på.
Tid: Onsdag 15. juni fra klokken 11:00 – 12:00
Sted: InnoCamp Steinkjer.