Bondens digitale veinett søker nye ansatte

Landbrukets Dataflyt sine løsninger skal nå benyttes av sjømatnæringen også.
Landbrukets Dataflyt sine løsninger skal nå benyttes av sjømatnæringen også.

Landbruksklyngen på InnoCamp Steinkjer er i vekst, og nå søker Landbrukets Dataflyt to nye ansatte.

Landbrukets Dataflyt er navet og det digitale veinettet i norsk landbruk, og er en del av landbruksklyngen på InnoCamp. Landbrukets Dataflyt er eid av sentrale aktører innen norsk landbruk og bidrar til bedre samhandling mellom en rekke aktører i og utenfor landbruket. Bonden bestemmer selv hvem som skal få tilgang til sine data. Landbrukets Dataflyt bidrar til store gevinster for hele næringa.

Nå søker selskapet etter to nye ansatte til sitt kontor på Steinkjer.

Fagansvarlig standardisering til landbruket

IT-arkitekt til landbruket

Landbrukets Dataflyt er helt sentral for landbrukets mulighet til å lykkes med digitalisering og videre vekst. Deres tjenester er primært bygget rundt bonden og bondens samarbeidspartnere. Selskapet tilbyr relevant beslutningsstøtte for og om landbruksforetak og gjenbruk av data til norske landbruksforetak, deres rådgivere, deres regnskapsførere, forskningsmiljøer, offentlig forvaltning og andre brukere. 

Les mer om selskapet på www.landbruketsdataflyt.no