Camerat inntar campus

Fra et video-opptak som Camerat gjorde i Namsskogan. Foto

Camerat driver med film, foto, animasjon og streaming. Med sin stadig voksende oppdragsmengde, ble de i 2018 en gasellebedrift. De er nå en av de største bedriftene i regionen på sitt fagfelt, og er i tillegg en av leietakerne som skal flytte inn på Innovasjonscampus til høsten.

Camerat ble etablert i januar 2018 etter en fusjon mellom Gidd Media og Hypervisjon. Begge selskapene har hatt lang fartstid i bransjen og har samarbeidet på mange prosjekter gjennom flere år. Ved å samle sin kompetanse og sine tjenester i ett selskap, kan de levere alt innen levende bilder.

– Fjoråret markerte en spennende start for oss som bedrift, med nytt navn og ny giv. Vi startet året med tre ansatte. I løpet av 2018 har vi også ansatt en ny filmfotograf – og en stillbildefotograf. Selv om 2018 var meget bra, tror vi 2019 blir enda bedre. Vi har mange spennende prosjekter på gang, og så gleder vi oss til å bli en del av Innovasjonscampus i sommer, sier daglig leder Espen Nilsen Holtan.

Medarbeidere i Camerat. Foto

Kameratene i Camerat har mye på gang om dagen, og de ser frem til flere potensielle samarbeidsprosjekter på Innovasjonscampus. F.v.: Patrik Grønli, Per Georg Krokstad, Espen Nilsen Holtan, Ole Andreas Vestrum og Thomas Jergel.

Tror samlokaliseringen vil bidra til tettere samarbeid

Nilsen Holtan er positiv til Innovasjonscampus Steinkjer og synes det er både viktig og smart å samle aktørene.

– Vi vil komme tettere på både eksisterende og potensielle kunder og samarbeidspartnere når vi blir samlokalisert. Mye nytt kan oppstå når man støter på hverandre oftere. Det har vi gode erfaringer med på Drivhuset. Her er vi også en sammenspleiset gjeng sosialt, og vi håper på å bevare dette samholdet når vi flytter, samt videreføre det til de andre aktørene på Innovasjonscampus.

– Vi er veldig spente på nye naboer og hvordan vi eventuelt kan videreutvikle samarbeidet med dem, legger teknisk leder Patrik Grønli til.

Camerat har hatt samarbeidsprosjekter med noen av aktørene tidligere, deriblant studenter fra Nord universitet. På arrangementer som Steinkjerfestivalen, UKM regionfestivaler og UM Friidrett har studenter bidratt i produksjonen, enten gjennom studiet eller på frivillig basis. Samarbeidet med Nord universitet er noe de håper på å videreutvikle, da det vil være fordelaktig for begge parter.

– For oss og våre oppdragsgivere gir slike samarbeid en mulighet til å utvide produksjonen, og i tillegg får studentene verdifull arbeidserfaring hos oss,  smiler Nilsen Holtan.