Skip to content

DigInn – kompetanseløftet for den digitale framtida

Lars Hovdan Molden. Foto
Stipendiat ved Handelshøgskolen Lars Hovdan Molden forteller om DigInn, som er et stipendiatprogram for digital innovasjon og grønn bærekraft.

Nå setter Handelshøgskolen ved Nord universitet i gang forskningsinitiativet DigInn. Formålet med initiativet er å løfte kompetansen på den type innovasjon som skjer når virksomheter blir utsatt for digitalisering. Gjennom å få bedre innsikt i denne prosessen søker DigInn å finne svarene på hvordan virksomheter må innovere for å tilpasse seg en stadig mer digital verden.

Lars Hovdan Molden. Foto

Stipendiat ved Handelshøgskolen Lars Hovdan Molden forteller om DigInn, som er et stipendiatprogram for digital innovasjon og grønn bærekraft.

Digital transformasjon krever innovasjon

Oljeselskapene var for ikke så lenge siden verdens største selskaper, men nå er det teknologiselskaper som Google, Amazon og Apple som har tatt over. Den digitale transformasjonen har gått veldig fort. Hver eneste dag er det noe som endrer seg. Arbeidsprosesser blir mer automatiserte; spesielt innenfor mediebransjen. Det blir stadig nye forretningsmodeller, løsninger og kundetilbud, som baserer seg på teknologi på plattformer – i stedet for produkter.

– Alle sitter og kjenner på disse endringene, derfor ønsker vi nå å satse stort på å forstå hvordan næringsliv og offentlig sektor påvirkes av den digitale transformasjonen. Dette er et spørsmål som virksomhetene selv er opptatte av. Vi har snakket med ulike småbedrifter, og alle sier det samme: Her er det noe som går fra oss hvis vi ikke gjør noe, sier stipendiat ved Handelshøgskolen Lars Hovdan Molden.

DigInns første steg er å ansette unge, ivrige mennesker med interesse for kompetanse, kunnskap og næringsrelevant forskning, og i løpet av en fireårsperiode utdanne dem som doktorgradskandidater. Handelshøgskolen ønsker å bygge opp stipendiatbasen, slik at de får nye kandidater som spesialiserer seg innenfor digital innovasjon, grønn bærekraft og sirkulær økonomi – som igjen kan bidra til forskningsmiljøet på Innovasjonscampus Steinkjer.

Vil bygge bro mellom akademia og næringsliv

– For å gjøre dette, må vi skaffe finansiering. Vi ønsker en høy andel av finansiering fra næringslivet, og inviterer derfor til Kick-Off 4.desember på Tingvold Hotell. Her vil vi informere mer om hva DigInn er og hvorfor dette er en viktig satsing som skal løfte Steinkjer og Innherred som region.

Med DigInn ønsker de å etablere et Steinkjer Symposium – en møteplass der temaet er digital innovasjon og grønn bærekraft.

– Dette er fremdeles på skissestadiet, men vi ser et behov for å ha en arena hvor vi kan presentere forskningen for næringslivet, og som tvinger oss til å være mer anvendt. Presentere det på en måte som er forståelig og knytte det opp mot hva slags lærdom man kan ta fra forskningen på virksomhetsnivå og andre veien. Vi håper å bygge enda mer bro mellom forståelsen for hva vi kan bidra med og hva virksomhetene kan bidra med til oss, forklarer han.

Forskningen tilsier at det som skal til for å lykkes mellom bransje og universitet er at man har personer som snakker begge språkene. Stipendiatene som allerede er ansatt, har alle jobbet i offentlig/privat sektor eller i virksomheter.

– Vi har mye business-forståelse inn i akademia, og det er en styrke. Det er et mulighetsrom som ikke mange universiteter har, avslutter han.