Digitalt besøk skapte begeistring

Gründer Attila Haugen fikk møte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim under statsrådens «besøk» på InnoCamp Steinkjer.
Gründer Attila Haugen fikk møte forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim under statsrådens «besøk» på InnoCamp Steinkjer.

Tirsdag «besøkte» forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim InnoCamp Steinkjer. Her fikk han en digital omvisning på bygget og fikk konkrete eksempel på hvordan samspillet på innovasjonsklyngen kan fungere.

– Fantastisk fine lokaler dere har her, utbrøt statsråden spontant etter den digitale rundturen på InnoCamp, og var ikke mindre begeistret etter at møtet var over.

Se den digitale omvisningen her:

– Her bobler det over av ideer, som blir omsatt i handling innen svært kort tid. InnoCamp er et godt eksempel på hva man kan få til hvis man samles på tvers av de ulike sektorene. Dette er til etterfølgelse for resten av landet, fortalte Asheim til møtedeltakerne.

– Vi er flinke til å snakke om at vi skal gjennom et grønt skifte, digitalisering, ny næring og nye arbeidsplasser. Det vi ser her er at det som starter som en god ide faktisk blir utvikla, og det å samle kompetansemiljøer kan sette i gang verdifulle idéprosesser, utdypet han til nettavisen Steinkjer24 etter møtet.

Biodrone som eksempel

Selskapet Biodrone og gründer Atilla Haugen ble trukket fram som et eksempel på hvordan InnoCamp Steinkjer spleiser sammen gode ideer, kompetanse, finansiering, forskning og kunder. Ansikt til ansikt via Teams fikk Haugen fortelle statsråden om bedriftsideen som nå slår ut i full blomst med viktige støttespillere samlet under et tak på InnoCamp Steinkjer.

Dronesatsingen startet med en henvendelse til Steinkjer Næringsselskap som er Steinkjer kommunes førstelinje i næringsarbeidet, lokalisert på Næringstorget på InnoCamp. Det fikk ballen til å rulle for gründeren. Næringsselskapet sendte gründeren videre til T:Lab, som også er lokalisert på Næringstorget. T:Lab tilbyr gründere og etablerte bedrifter bistand i arbeidet med å utvikle og kommersialisere gode forretningsideer. De satte Biodrone i kontakt med relevante aktører i det videre arbeidet – der mange av disse er lokalisert på InnoCamp. NIBIO, Innovasjon Norge, Norsk Landbruksrådgivning, Smart Media og Allskog er alle en del av prosjektet på forskjellige vis. Slik har samlokaliseringen på InnoCamp kommet til konkret nytte i utviklingen av selskapet som tilbyr dronetjenester til jord- og skogbruket. Med drone kan selskapet utføre blant annet tretelling og klassifisering av skog, samt tjenester som sprøyting, såing og strøing av landbruksareal.

Lars Bendik Austmo, forskningsleder i Nibio, trekker fram at tradisjonelt starter slike nysatsinger med forskning. Etableringen av Biodrone startet med en god idé.

– Vi ønsker samfunnsnyttige forskningsprosjekter og skal være nær næringen. Biodrone viser hvilke muligheter som finnes hvis vi møtes i felles lokaler. Her kommer vår forskning til umiddelbar nytte – det vil vært annerledes hvis dette har startet som et forskningsprosjekt, forteller Austmo.