Erica setter dyrevelferd på dagsorden

–Målet med DyrePrat er at husdyreiere, de som jobber med og har interesse for husdyr får enda mer verdifull kunnskap og en større forståelse for dyrevelferd og dyrehold, sier Erica Hogstad Fjæran i Trøndelag Bondelag.
–Målet med DyrePrat er at husdyreiere, de som jobber med og har interesse for husdyr får enda mer verdifull kunnskap og en større forståelse for dyrevelferd og dyrehold, sier Erica Hogstad Fjæran i Trøndelag Bondelag.

Erica Hogstad Fjæran i Trøndelag Bondelag er aktuell med DyrePrat – et dyrevelferdsprosjekt som skal bygge broer og få folk til å prate mer sammen.

Erica Hogstad Fjæran er utdannet etolog og kan mye om dyrs atferd og velferd. Nå er hun tilbake på InnoCamp etter permisjon full av iver og engasjement! Hun og Trøndelag Bondelag har nemlig akkurat startet med et nytt og spennende prosjekt som skal bidra til økt kunnskap, kompetanse og samarbeid om vitenskapelig basert dyrevelferd.

 

Etterlyser mer kommunikasjon

Alle som er interesserte ønskes velkommen til å engasjere seg i prosjektet som har fått navnet DyrePrat.

–Målet med DyrePrat er at husdyreiere, de som jobber med og har interesse for husdyr får enda mer verdifull kunnskap og en større forståelse for dyrevelferd og dyrehold. Når det prates om husdyrs dyrevelferd, blir det ofte polariserte meninger. Jeg tror mange egentlig er mer enige enn det som kommer til uttrykk, men at man har litt ulike veier til målet. Med mer kommunikasjon tror jeg vi kan bygge broer mellom de ulike målgruppene, sier etologen.

Erica Hogstad Fjæran i Trøndelag Bondelag er aktuell med prosjektet DyrePrat, et prosjekt om dyrevelferd og dyrehold.

Samles for å prate

Nå vil Erica samle så mange som mulig til å være en del av DyrePrat. Derfor har hun invitert landbrukets fagorganisasjoner, næringsliv, samvirkene, interesseorganisasjoner, media, forskning, rådgivere, utdanningsinstitusjoner og offentlig virksomhet til kick-off neste uke i Stjørdal.

–Vi skal møtes og prate sammen, og alle inviteres til å komme med innspill på hva vi skal prioritere i prosjektet. Dyrevelferd er et svært tema og vi må bli enige om hvor vi skal begynne. Så skal vi legge vekt på det vitenskapelige innenfor dyrevelferd: Hva vet vi husdyra trenger for ha gode liv?

Les mer om DyrePrat her.

Vil du bli med i samarbeidet? Ta kontakt med Erica Hogstad Fjæran på e-post eller telefon 97 79 44 47.