Europadagene 2021

Håvard Tangvik og Åse Aspås var fornøyd med gjennomføringen av Europadagene 2021. Foto: Thomas Jergel, Camerat
Håvard Tangvik og Åse Aspås var fornøyd med gjennomføringen av Europadagene 2021. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Tirsdag 2. november arrangerte Trøndelags Europakontor Europadagene 2021 på InnoCamp Steinkjer. 

Dagen hadde temaet «Bioøkonomi og bærekraftige matsystemer: Trønderske styrker i et europeisk perspektiv» og hadde fem innledere på sekvensen før lunsj. Etter lunsj arrangerte Innovasjon Norge, SINTEF og Forskningsrådet et eget prosjektverksted gjennom Horisont Trøndelag-nettverket.

Håvard Tangvik, daglig leder ved Trøndelags Europakontor i Brüssel, var fornøyd med dagen. Han forteller Europakontoret jobber for økt innovasjon og verdiskaping i regionen ved å være en europeisk kompetansepartner, og at Europadagene er et av virkemidlene i denne jobben.

Trøndelag og Europa

– Vår visjon er å koble Trøndelag og Europa. Trøndelag har en unik posisjon innenfor bioøkonomi. Regionen er mangfoldig med både fjord, jord, fjell og skog. Den besitter internasjonalt anerkjente kunnskaps- og forskningsmiljø, en offensiv offentlig sektor og et omstillingsdyktig og innovativt næringsliv. Det gir regionen noen strategiske fortrinn, sier Tangvik. 

Lars Bendik Austmo i NIBIO var en av innlederne på Europadagene 2021. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Han legger til at disse fortrinnene kan brukes inn mot mye av  det som foregår i EU, og lister opp satsinger som Green Deal, Farm to Fork og ikke minst Horisont Europa, verdens hittil største forskningsprogram. Dette er strategier og rammeprogram som tar for seg sirkulær bioøkonomi og bærekraftige matsystem – og som kan gi Trøndelag enorme muligheter. 

– Dette må vi ta del i – og samtidig må vi tenke på hva er det vi kan tilby EU? Våre samtidsutfordringer er grense- og sektoroverskridende. Vår region kan bidra til ny kunnskap med synergier mellom de ulike aktørene i verdikjeden, særlig er den blå-grønne koblingen interessant, forteller Tangvik.

Innholdsrik dag

Gjennom dagen fikk publikum høre om viktige strategier fra EU og hva de betyr for Norge, hva slags arbeid som foregår med bærekraftige matsystem i regionen, viktige aspekt innenfor forskningsverden og om hva statusen er i Trøndelag – hva er regionens styrker og muligheter innenfor bioøkonomi? I tillegg holdt prosjektleder May Britt Hansen en presentasjon av Trøndelag som «European Region of Gastronomy 2022», et prosjekt som allerede har fått mye oppmerksomhet og som vil skape store ringvirkninger i løpet av 2022.

May Britt Hansen fortalte engasjert om planene for «European Gastronomy Region» som kommer til Trøndelag i 2022. Foto: Thomas Jergel, Camerat

Åse Aspås, seniorrådgiver i KS, var moderator ledet publikum gjennom dagen. Hun var fornøyd med arrangementet, og tror det vil bidra til å forsterke de forskjellige initiativene innen bioøkonomien. 

– Her fikk vi gode overlappinger i tematikk, og plasserte Trøndelag i det store bildet, forteller Aspås. Hun mener arrangementet er bra for å skape samarbeid og synergier mellom relevante aktører, og bruker nettopp «European Region of Gastronomy 2022» som eksempel.

– Det er viktig at prosjekter som «European Region of Gastronomy 2022» gir ringvirkninger som varer over flere år, og ikke bare i selve arrangementsåret. Da må vi spille på hverandre, og hente ut synergier i hverandres arbeid. I så måte tror jeg dette kan være en god start, avslutter Aspås.

Produksjonsselskapet Camerat hadde teknisk ansvar og streamet foredragsdelen av Europadagene. Hele produksjonen deres kan sees på https://mid-norway.no/europadagene-live/