Får forlenget klyngesatsing

woodworks
MER KLYNEARBEID: Fra offentliggjøringen av nye Arena Pro-klynger den 8. november 2019. Til høyre klyngeleder Kjersti Kinderås, WoodWorks! (Foto: Tom Hansen)

Skognæringa i Midt-Norge er utpekt som ny «Arena Pro-klynger» i Norge. WoodWorks! er den eneste klyngen for tre- og skognæringen i regjeringens satsing.

Skognæringas tre-årige periode som Arena-klynge fra 2016 har vært svært vellykket og har gitt grunnlag for «opprykk» fra Arena til Arena Pro, som er det høyeste formelle klyngenivået for næringssatsing i Norge.

WoodWorks! er lokalisert i Innocamp, Steinkjer.

En annerkjennelse

– Vi er utrolig stolte og glade for den anerkjennelsen som Arena Pro er. Dette er beviset på at vi har en av Nord-Europas mest fremtidsrettede næringer nettopp her i Midt-Norge. sier og klyngeleder Kjersti Kinderås og styreleder Knut Dreier. Vi kommer til å se en vekst og innovasjon som gir både arbeidsplasser, lønnsomhet og ikke minst vesentlige bidrag til å løse klimakrisa.

Representerer bærekraft

Økt klimabevissthet og nye forbrukertrender øker etterspørselen etter bærekraftige løsninger av tre.

Skogen og trematerialer representerer bærekraft, funksjonalitet og en fremtidsrettet livsstil. WoodWorks! skal bringe løsninger til markedet som gjør det mulig å erstatte fossile og ikke-sirkulerbare materialer.

Skal bygger høge trehus

Klyngen har i dag en rekke utviklingsprosjekter på gang og ser for seg en firedobling av dagens omsetning i trøndersk skog- og trenæring på 9 milliarder kroner innen 2030.

Ett av prosjektene som realiseres i 2021 er bygninger over fire etasjer med tradisjonelt reisverk. Veidekke i Trondheim skal bygge i åtte etasjer med lette trekonstruksjoner i element.

– I løpet av ett år er vi i gang med det dette første prøveprosjektet sammen med Veidekke, sier Knut Dreier, styreleder i WoodWorks!  Vi vil industrialisere tradisjonelt byggeri i lette trekonstruksjoner og oppskalering av tre-elementproduksjon i fabrikk, vi er svært ambisiøse på næringas vegne.