Fra ambisjon til visjon for InnoCamp

Fra-ambisjon-til-visjon-009

I august 2019 åpner InnoCamp. Det betyr at over tusen personer flytte sammen i Skolegata 22 og skal arbeide under samme tak. Da trengs det noen felles kjøreregler og tenkemåter.

– Vi kaller det en verdiplattform på fagspråket, sier Arnt Egil Stjernen, Lindseth Reklame, som er ansvarlig for arrangementene i InnoCamp.

Formålet er å skape fellesskap og åpenhet som skaper innovasjon på tvers av bedrifter som lager og selger produkter og tjenester, studenter som tar utdanning og forskere som lager kunnskap. Det er en vinn-vinn-situasjon for alle parter.

Det var et voldsomt engasjement i rådhussalen tirsdag 5. mars 2019, som for anledning var arena for et strukturert gruppearbeid på tvers av virksomheter og bransjer.

Leder for kulturbyggingen i InnoCamp Svein R. Lindseth, innledet med å fortelle om campusens ambisjoner og kulturprosess.

Leder for kulturbyggingen i InnoCamp Svein Roar Lindseth, innledet med å fortelle om campusens ambisjoner og kulturprosess.

Mange meninger

Arrangementsleder i InnoCamp Arnt Egil Stjernen var svært fornøyd med prosessen

– Det å treffes og diskuterer på tvers av daglige tenkemåter og logikker skapte en enorm energi, sier Stjernen. Og så er det nyttig å møtes og snakke i lag.

Målet var ikke å finne alle svarene på dette møtet, men å få fram tanker og meninger om hva det er viktig å legge vekt på i den framtidige InnoCamp, som både skal være åpen for alle og være en god arbeidsplass for mange med ulike behov.

– Det videre arbeid med den endelige utformingen av en verdiplattform overlates til en mindre arbeidsgruppe, sier Stjernen. Så skal vi bruke drivhusmetoden for å innarbeide verdiene og engasjement.

Ny logo og kortnavnet InnoCamp

Nylig ble det også valgt logo, merkenavn og visuell profil for Innovasjonscampus Steinkjer.

– Innovasjonscampus Steinkjer er for langt i daglig bruke, sier Vigids Nordtømme, Lindseth Reklame, som har laget logoen. ICS, som delvis har vært forsøkt brukt, er intetsigende og vanskelig å huske. Derfor foreslo hun heller InnoCamp.

– Logoen skal symbolisere en ny verden – et nytt univers… i det lille og det store. Jeg ville vise noe av denne ideen og samtidig trigge fantasien litt. Noen vil se baller (samspill), noen vil se atomer eller planeter (det nye mulighetsrommet), og noen ser en I (prikken over i-en) og en C (InnovasjonsCampus). Og sånn tror jeg det vil bli i virkeligheten også. For noen blir dette en og en halv sirkel, for andre et univers av muligheter.

Moderne innovasjonstekning

InnoCamp er tuftet på moderne innovasjonstenking. For det første at samspill mellom næringsliv, offentlig forvalting og akademia er viktig. Videre er klynger (homogene forretningsmiljø) og nettverk viktige mekanismer for å få til utvikling. InnoCamp har begge disse forholde innebygd, og er oppdelt i klyngene bioøkonomi, kreative næringer og forskning og utvikling.

– I tillegg viser forskning at en viss enighet om ståsted og utviklingsretning, og ha tillit til hverandre, er viktig for å lykkes, sa Svein Roar Lindseth da han innledet på samlingen. Derfor er arbeidsseminarer på tvers av både sektortilhørighet og bransjer viktig.

Saken ble først publisert på nn-24.no. Alle foto: Thomas Jergel, Camerat