Fyller digitale kunnskapshull

Lill-Beathe Håpnes
DIG: Lill-Beathe Håpnes, Handelshøgskolen, Nord universitet, orienterte om Diginn og Divi på nettverkslunsj i InnoCamp.

Næringslivet transformeres for tiden. To av megatrenden i samfunnet er en digital revolusjon og sirkulære ressurslogikker. Handelshøgskolen tar ballen.

 

– Digitaliseringen og sirkulærøkonomien har store konsekvenser for hvordan virksomheter styres, ledes og organiseres, sa Lill-Beate Håpnes, da hun innledet om Handelshøgskolen, Nord universitet, sine satsinger digitalisering.  Det kreves kunnskap – og ny kunnskap – om hva som skjer med organisasjoner i møte med disse utviklingstrendene.

Handelshøgskole har to inititativ på gang for å «tette» disse kunnskapshullene:

 

Kunnskap og rekruttering

DigInn er en næringslivsorientert og multidisiplinær forskningsgruppe med mål om å sikre regional verdiskapning gjennom kunnskapsbygging innen sirkulær økonomi og digital transformasjon.

Per i dag består DigInn av 12 ansatte hvorav en tredjedel er stipendiater, noe som innebærer rekruttering og utdanning av unge forskere.

 

Deling og bruk av kunnskap

For å høste det potensialet som ligger i forskningen i DigInn, må kunnskapen deles og brukes.

– Det er her DiVi kommer inn – som står for Digital Transformasjon i Min Virksomhet, fortalte Håpnes. DiVi er et fleksibelt etter- og videreutdanningstilbud for å bygge kompetanse innen digitalisering i næringslivet.

Prosjektet er et initiativ fra Steinkjer Næringsforum og er et samarbeid med fire nærngsforeninger i Innherred, Namdal og Helgeland.

 

Fire kurs

Handelshøgskolen har i høst utarbeidet fire kurs innen

  • Digital beslutningstaking
  • Digital innovasjon og forretningsmodeller
  • Digital markedsføring
  • Cybersikkerhet

De første kursene  starter til våren.

Planen er at kursene skal bli en del av bachelorgradstilbudet i Steinkjer, som tar sikte på å utvikle digitalisering som en valgretning.

 

Lære for livet

DIVI-prosjektet er finansiert av Kompetanse Norge med 2,8 mill som skal brukes på utvikling av dette tilbudet,  med en piloteringsfase på 1,5 år.

Fleksible videreutdanningstilbud i digital kompetanse er et virkemiddel i regjeringens kompetansereform «Lære hele livet». Målet med kompetansereformen er at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger.

 

Kunnskapsdeling for alle

Det var i underkant av 50 personer til stede på nettverkslunsjen.

– Det er hyggelig å se at temaene interesserer og at vi når utover InnoCamp, sier konseptleder Joar Nyborg, InnoCamp. Kunnskapsdeling og samhandling er viktig, og nettverkslunsjene er åpen for alle. Hold deg oppdatert om temaene på Facebook.

– Har du forslag til tema som kan, og bør, tas opp, så gi meg gjerne et hint, sier Nyborg