Godt nytt år

Godt nytt år-IC-3

Et nytt og spennende år ligger framfor oss. Vi i InnoCamp ser spesielt fram til at året skal bringe innovasjon, samhandling og verdiskaping. 

I det nye året fortsetter vi faglige innlegg i nettverkslunsjer i Origo (kantina) onsdagene kl 11.30 som vi har gjort tidligere. Men vi prøver også ut nye måter å få informasjonsutveksling på, så onsdag 8. januar kjører vi speed-dating. Virksomheter, prosjekter eller studentorganisasjoner kan ha et eget dialogbord, og lunsjdeltakere inviteres til bordet. Formålet er å få satt fokus på informasjonsutveksling og innovasjon mellom deltakerne enn vi får til med de tradisjonelle nettverkslunsjene. De som ønsker å ha eget dialogbord, må gi melding om dette til [email protected] i løpet av tirsdag 7. januar.