Handelshøgskolen satser på digital økonomi og innovasjon

Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.
Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

På dagens nettverkslunsj var det Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet som holdt innlegget. I den forbindelse fikk vi også tatt en prat med han om veien videre for Handelshøgskolen og hans forventninger til innflyttingen.

Torstein Gustavsen er studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet

Handelshøgskolen har lagt fram en sekspunktsplan for hvordan de på fem år kan bli enda bedre på digital økonomi og innovasjon.

Under innlegget kom det frem at Handelshøgskolen skal fokusere mer på digital økonomi og innovasjon fremover, og de har med det lagt en sekspunktsplan som de skal klare å nå på fem år. Dette innebærer at de skal bli enda bedre på studentrekruttering på bachelorstudiene, utvikle profilering på studiene, rekruttering av fagpersoner, forskningsfokus og produksjon, skape et mastertilbud på Steinkjer samt utnytte ny campus.

De har også et prosjekt på gang ved navn Diginn som skal bidra til økt kompetansenivå og innovasjonsevne i regionen. Næringsrelevant forskning og undervisning i skjæringspunktet mellom innovasjon, digitalisering og grønn bærekraft står i fokus her.

Ser potensiale for samarbeid mellom utdanning og næringsliv

Handelshøgskolen gleder seg til å flytte inn i lokalene på Innovasjonscampus Steinkjer, hvor de ser et stort potensiale.

– Vi er veldig ivrige på å få det til, og jeg ser virkelig nytten ved å ha utdanning og næringsliv under samme tak, sier Torstein Gustavsen.

Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

Torstein Gustavsen, studietestkoordinator ved Handelshøgskolen på NORD universitet.

De håper blant annet på at de kan få til et samarbeid med næringslivet når studentene for eksempel skal jobbe med bacheloroppgavene sine. Næringslivet kan igjen dra nytte av dem ved å bruke studentene i opplæringssammenheng.

– Jeg tror at vi kan bli enda mer proaktive i forbindelse med dette når vi flytter inn.

Gustavsen forteller videre at for å få til et godt samarbeid med bedriftene, er det viktig å lage møteplasser og engasjere seg. Man kan bygge et bygg, men man kan ikke forvente at alt dette ordner seg selv.

– Derfor har vi nå grupper som jobber spesielt med å utvikle kultur og tiltak. Nettverkslunsj er et fin forum for samhandling, men jeg mener at vi også trenger flere fora.