Hjelp til å utvikle en forretningside?

Ideer-grande

Handelshøgskolen Nord søker forretningsidéer.

Til høsten skal en rekke 3. årsstudenter på bachelor økonomi og ledelse utvikle en forretningsplan basert på forretningsidéer fra næringslivet. Dette arbeidet inngår i fordypningsemnet innovasjon og entreprenørskap. Så dersom du har en forretningsidé som du ønsker utviklet, er dette en gylden mulighet for deg!

Fra idehaver trenger vi at du kan komme å presentere ideen for klassen i uke 35, forteller Jorunn Grande, som er emneansvarlig for kurset. Det må tas høyde for litt tid til å supplere studentene med ytterligere informasjon ved behov utover høsten. Tilbake får du hjelp til å kna og utrede din ide vider. Om du er interessert kan du ta kontakt med Jorunn Grande på e-post.