InnoCamp - Et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst

Bli med i fellesskapet vårt!

InnoCamp inviterer til et faglig og sosialt felleskap mellom alle på huset. Hvor studenter, lærere, forskere og fagfolk fra organisasjoner og næringsliv jobber i et miljø tilrettelagt for innovasjon og vekst. Når mennesker med ulik faglig kompetanse møtes og utveksler erfaringer kan nye tanker, ideer og løsninger oppstå. Det er den magien vi skaper på InnoCamp!

Nord universitet + fire klynger

Åpen innovasjon forutsetter faglig innsikt fra nyskapende forskning i kombinasjon med produksjonskapasitet og markedsinnsikt. Vi ønsker å skape et regionalt, ledende miljø for innovasjon og vekst. All erfaring med innovasjon viser behov for å bringe folk sammen.

Disse klyngene finner dere på InnoCamp:
Utdanningsklyngen – Landbruksklyngen – Forskningsklyngen – Utviklingsklyngen – Kreativ klynge