Hva gjør Landbruksdirektoratet i Steinkjer?

Kai Terje Dretvik
NASJONAL: Lanbruksdirektoratet iverksetter statens landbrukspolitikk, fortalte seksjonssjef Kai Terje Dretvik, Landbruksdirektoratet, Steinkjer.

Landbruksdirektoratet har et 30-talls medarbeidere lokalisert i Steinkjer som arbeider med erstatning, skogforvaltning og regnskap/arkiv-tjenester.

 

– Landbruksdirektoratets lokalisering i Steinkjer var en politisk beslutning, og vi har ikke noen mening om det, sa seksjonssjef Kai Terje Dretvik, seksjon landbruks- og naturskadeerstatning, Landbruksdirektoratet, da han fortalte om virksomheten i Steinkjer på nettverkslunsjen i InnoCamp nylig.

– Men vi trives godt her, og har det bra.

Iverksetter landbrukspolitikken

Landbruksdirektoratet er statlig og «eid» av Landbruks- og matdepartementet. Virksomheten har 225 medarbeidere med hovedkontor i Oslo, og avdelinger i Steinkjer, Alta, Karasjok og Kautokeino.

Direktoratet iverksetter statens landbrukspolitikk og matpolitikk på landbruksområdet. Primæroppgavene er å bruke økonomiske og juridiske virkemidler samt å være et støtte og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.

Skal rekruttere flere til ansatte

I Steinkjer er aktiviteten:

  • Regnskap og arkiv for hele direktoratet
  • Seksjon landbruks- og naturskadeerstatning har arbeidssted Steinkjer
  • Skogforvaltning deles mellom Oslo og Steinkjer

– Vi behandler tusenvis av erstatningssaker i løpet av et år, og det er flere ulike erstatningsordninger som forvaltes, fortalte Dretvik.

Direktoratet er fortsatt i en oppbyggingsfase i Steinkjer og skal rekruttere flere medarbeidere framover.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider.