Indev og Drivhuset arrangerte Creative Jam på InnoCamp

Vinnere av de ulike kategoriene på Creative Jam
Vinnere av de ulike kategoriene på Creative Jam

I helga ble det i løpet av 48 timer laget nye spill fra studentene på Nord. Næringsaktørene fra Drivhuset var medarrangør og gleder seg til å samlokaliseres på InnoCamp til høsten.

– Det er veldig motiverende å se hva studentene klarer å lage i løpet av ei helg, forteller Alexander Støvik Kjølstad, leder for den kreative klyngen (Drivhuset).

Drivhuset flytter inn på InnoCamp i august, og en viktig grunn er å komme tett på studentmiljøet.

På Nord universitet er det linjer for spill og opplevelsesteknologi, film og tv-produksjon og 3D art, Animation and VFX. Kjølstad har tro på at samspillet med studentene vil bidra til å videreutvikle næringsaktørene, og at det vil kunne oppstå nye bedrifter. 

– Slike arrangement er med på at vi blir bedre kjent med studentene og får et bilde av hva de kan levere. Vi har vært med og sponset premier og vært i jury. Jurymedlemmene ga tilbakemelding om at de syns det var et høyt nivå og veldig gøy å være med på.

Linjeforeningen InDev

Det er studentene selv som har rigget det meste rundt arrangementet. Joakim Bye er leder av linjeforeningen for spill og opplevelsesteknologi (InDev) og har gjennomført flere slike kreative samlinger.

– Konseptet går ut på at studentene får utlevert et tema fredag kl. 18.00. Deretter har de 48 timer på seg til å lage det de ønsker. En jury vurderer alle innsendte bidrag og kårer vinnere i fem ulike kategorier.

Mens juryen jobbet med å vurdere de ulike bidragene, var studentene samlet for å se på de ulike spillene som var laget i løpet av helga.

Bye forteller at det var i overkant av 15 personer som deltok på helgas arrangement, og det var sju innsendte bidrag.

– Mange av tredjeårsstudentene er nok opptatt med bachelor oppgave, så vi er godt fornøyd med oppmøte. 

Joakim er glad for at næringsaktørene bidrar til arrangementet.

– Studentene gleder seg til InnoCamp åpner, og dette arrangementet er en start på arbeidet med å bli kjent på tvers av aktørene.