InnoCamp-effekt for Nord universitet

nord-studneter-3319-a2

Nord universitet opplever en InnoCamp-effekt og har en markant forbedring i studentens fornøydhet nå det gjelder lokaler.

Ifølge det nasjonale Studiebarometret er studentene på Bachelor i økonomi og ledelse i Steinkjer «alt i alt» fornøyd til 4,2, på en skala fra 1 til 5. Dette er bedre enn landsgjennomsnittet for alle økonomisk administrative studieretninger i Norge – og best internt i Nord universitet.

InnoCamp effekt

Størst positiv endring i forhold til fjorårets undersøkelse er på punktet «lokaler for undervisning og øvrig studiearbeid».

Ellers er studentene godt fornøy med at de blir hørt og tatt på alvor, og godt tilfreds med samhandling med de ansatte.

Det enkeltspørsmålet som for høyest skår er at studieprogrammet er faglig utfordrende. 

Les mer på NN-24