InnoCamp har vokst seg ut av dagens lokaler – nå utredes neste byggetrinn

Slik ser Praksis Arkitekter for seg at InnoCamp kan se ut i fremtiden. Illustrasjon: Praksis arkitekter
Slik ser Praksis Arkitekter for seg at InnoCamp kan se ut i fremtiden. Illustrasjon: Praksis arkitekter

InnoCamp Steinkjer har vært en stor suksess. Etter åpningen i 2019 har flere av de største aktørene på bygget vokst betydelig i omfang og nye prosjekter er på tur inn. Dette har ført til et stort behov for utvidet areal. Nå har planleggingen av neste byggetrinn startet, med framtidsretta og innovativt design som utgangspunkt.

InnoCamp har i dag ca. 300 ansatte, 600 studenter og 40 virksomheter, og det begynner å bli trangt om plassene. Spesielt Landbruksdirektoratet, NIBIO og SINTEF fortsetter å vokse, og trenger mer plass, men også Nord universitet har hatt utfordringer knyttet til plassbehov og kontorløsninger. Samtidig banker flere spennende prosjekt på døra for å bli en del av fellesskapet. 

– Etter at vi flyttet sammen for snart tre år siden har det kommet til flere virksomheter og mange av de som har vært med fra starten har vokst bra. Vi vet også mye mer om hvilke fasiliteter vi trenger mer av for å utvikle dette innovasjonsmiljøet videre. Dette danner et godt grunnlag for å starte prosjekteringen av neste byggetrinn, forteller Håvard Belbo, klynge- og konseptleder på InnoCamp.

Framtidas kontorløsninger

Som et svar på dette har Steinkjerbygg KF utfordret Praksis Arkitekter og WoodWorks! Cluster til å tenke ut morgendagens kontorløsninger på InnoCamp, noe som har resultert i et forprosjekt støttet av Innovasjon Norge. Målet er at prosjektet skal bli et fyrtårn for byggeri i tre, og et pilotprosjekt i regionen på det som kalles parametrisk design. 

 

Torsdag ble skissene og tankene bak neste byggetrinn på InnoCamp Steinkjer presentert. Til stor begeistring fra flere av dagens leietakere og ordfører Anne Berit Lein.

 

– Det er helt fantastisk å se resultatene av satsingen på InnoCamp. Her er det arbeidsmåter som gjør at det blir blågrønne synergier både på utdanning, forskning og i det praktiske ut mot næringa – og alt samlet under ett tak. Nå har vi en unik mulighet til å bygge videre på det vi allerede har oppnådd, noe som disse skissene underbygger, sier ordføreren.

Ønsker Bionova velkommen

Anne Berit Lein mener det er viktig å utnytte det mulighetsrommet InnoCamp har skapt, møte behovet til dagens leietakere, samt legge til rette for at flere kompetansearbeidsplasser havner på Steinkjer. Hun mener at regjeringens satsing på Bionova er et perfekt eksempel på hva som kan lokaliseres her.

 

– Kompetansemiljøet vi har innen sirkulær bioøkonomi på InnoCamp er helt unikt nasjonalt, samtidig ser vi at det stadig dukker opp nye nasjonale og regionale prosjekter og satsinger som passer godt inn her. 

 

En av disse prosjektene er regjeringens satsing på Bionova. 

 

– Vi har allerede solide fagmiljøer innen blått og grønt, jord og skog samlet her, og ikke minst ledes bioøkonomiteamet til Innovasjon Norge Trøndelag fra InnoCamp, noe som passer perfekt for grunntanken bak Bionova. Trøndelag fylkeskommune har i uttalelse til Landbruks- og matdepartementet pekt på at InnoCamp og Steinkjer er det rette stedet for regjeringens satsing på Bionova. Nå har vi også neste byggetrinn klart på skissestadiet. Det frigjør mer plass til slike satsinger, samtidig som vi møter behovene til dagens leietakere, forteller Lein. 

Innovativt design

I det nye byggetrinnet skal man ta i bruk parametrisk design. Dette er en arkitekttonisk løsning som skalerer etter behov til enhver tid. Parametrisk design er et satsingsfelt for WoodWorks! Cluster, som til daglig holder til på InnoCamp. Gjennom et samarbeid med Praksis arkitekter har de fått støtte av Innovasjon Norge til å gjennomføre et forprosjekt, der designmetoden danner grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle InnoCamp.

 

– WoodWorks! Cluster jobber blant annet med innovasjon innen byggenæringen. Målet er at bransjen skal bli et fyrtårn innen arkitektur og design basert på treverk. Vi ser et stort potensial for bruk av tre i alle typer bygg. Både offentlige og private virksomheter bør stille krav til klima og miljø i sine anbud. På denne måten vil de bidra til å sette fart på innovasjon og produktutvikling, sier Kjersti Kinderås i WoodWorks! Cluster.

 

– Prosjektet har samtidig som mål å etablere og utvikle et lokalt fagmiljø for parametrisk design, i møte med bruk av trekonstruksjoner, forteller Sivert Hegdahl i Praksis arkitekter. 

 

Han tror prosjektet kan bidra til både framtidas kontorløsninger og skape et kompetansemiljø rundt InnoCamp som kan bli lagt merke til langt utenfor Steinkjer, samtidig som han påpeker at arkitektur har veldig mye å si for bærekraft.

 

– Gjennom nyskaping kan vi bidra til det grønne skiftet. Dette prosjektet kan bli en arena som vekker interesse gjennom å tilby framtidsrettede arbeidsplasser i spennende og vakre omgivelser preget av mye trebruk. Å skape et godt og omsorgsfullt bygg av god kvalitet og lang levetid, er god miljøpolitikk, sier Hegdahl.

 

Dette er tanker ordføreren applauderer.

 

– Dette er en framtidsretta, innovativt og bærekraftig, som kan gi andre synergier og potensielt ny industri med utgangspunkt i Steinkjer. Vi bør bygge mer i tre, avslutter Anne Berit Lein.