InnoCamp offisielt åpnet

ÅPNING: Ordfører Bjørn Arild Gram, fylkesmann Frank Jensen og Torbjørn Skjerve fortar den formelle åpningen.
ÅPNING: Ordfører Bjørn Arild Gram, fylkesmann Frank Jensen og Torbjørn Skjerve fortar den formelle åpningen.

Fredag 30 august 2019 ble InnoCamp åpnet og bygget overlevert.

Den offisielle åpning ble foretatt av fylkesmann i Trøndelag Frank Jensen. Han var stand-in for forsknings- og høyereutdanningsminister Iselin  Nybø, som måtte melde avbud på grunn av budsjettforhandlinger. Men hun hilste lykke til via digitale medier.

Knytter sammen

Åpningen ble symbolsk markert ved å knytte sammen tre banner med ordene næringsliv/organisasjon, forskning og utdanning.

– InnoCamp gir muligheter for fylket, Norge – ja kanskje hele verden, sa fylkesmann Frank Jensen.

Både Steinkjers ordfører Bjørn Arild Gram, Nord-rektor Hanne Solheim Hansen og fylkesordfører Tore O. Sandvik heiet på InnoCamp som konsept i sine taler. Alle understreket at for å realisere innovasjonsambisjonene er det menneskene som er det viktigste. I tillegg var alle inne på at hvis ambisjonen realiseres får dette konsekvenser for oss alle.

Bruk huset!

Hovedentreprenør FuglesangDahl AS, ved daglig leder Erling Fuglesang, overleverte bygget til nylig avgått styreleder i DH-eiendom Torbjørn Skjerve.

Senere på kvelden leverte nåværende styreleder, direktør Bjørn Kalmar Aasland, Steinkjerbygg KF, bygget videre til leietakerne. Beskjeden var: Vær så god – bruk det!

Snurr film

Se film fra åpningen laget av Camerat