Innovasjonscampus tema under Forskningsdagene

KULTURMINISTER: Svein Roar Lindseth er ansvarlig for å utvikle den framtidige samarbeidskulturen ved Innovasjonscampus Steinkjer.
KULTURMINISTER: Svein Roar Lindseth er ansvarlig for å utvikle den framtidige samarbeidskulturen ved Innovasjonscampus Steinkjer.

Både på Steinkjer Næringsforums forskningdagsfrokostmøte og arrangementet «Fra forskning til anvendelse» sto mulighetene ved Innovsjonscampus Steinkjer på programmet.

KULTURMINISTER: Svein Roar Lindseth er ansvarlig for å utvikle den framtidige samarbeidskulturen ved Innovasjonscampus Steinkjer.

KULTURMINISTER: Svein Roar Lindseth er ansvarlig for å utvikle den framtidige samarbeidskulturen ved Innovasjonscampus Steinkjer.

– Får vi til den rette kulturen i samspill mellom akademia, studenter og næringslivet, blir Innovasjonscampus Steinkjer genial, sa Svein Roar Lindseth, på Nord innovasjon AS sitt arrangement «Fra forskning til anvendelse» under Forskningsdagene.

Lurt, men …

Lindseth tok utgangspunkt i sine erfaringer med å bygge næringssamarbeidet Drivhuset i Steinkjer. Hans konklusjoner var at samarbeid og samlokalisering er lurt, men det gjør seg ikke sjøl.

– Vi brukte to år på å utvikle samhandlingsplattformen i Drivhuset, sa Lindseth.

Begynn å tren

Også på Steinkjer Næringsforums frokostmøte denne uka stor forskning og innovasjonscampusen på programmet. I forlenges av erfaring med at det tar tid å utvikle samarbeid, var Lindseths hovedpoeng at det er viktig å begynne å trene nå, selv om innflytting ikke er før sommeren 2019.

– En fin lavterskeløvelse er å starte med er å samarbeide med studenter om bacheloroppgaver, sa Lindseth.

Tid for bacheloroppgaver

På de fleste studieretningene legges grunnlaget for bachelorgradsoppgaven nå, mens selve arbeidet gjennomføres i første halvdel av 2019.

Bacheloroppgave skal være et selvstendig studentarbeid, gjerne med utgangspunkt i en problemstilling fra det virkelige (nærings)liv.

To og et halvt studentårsverk gratis arbeid

– Oppgaven tilsvarer to og et halvt studentmånedsverk, og er en utredning av en ikke-trivielle problemstilling, sier Morten Stene, Nord universitet. Kvalitet på arbeid vil selvsagt kunne variere. Men uten unntak sier alle som engasjerer en studentgruppe at det er nyttig bare det å samhandle med studentene.

Studentoppgaven er underlagt et visst faglig regime, og skal inneholde en del formaliteter når det gjelder innhold og arbeidsform. Hastesaker er ikke egnet. Studentene vil buke tida fram til mai 2019 på arbeidet, derimot er problemstillinger man har tenkt på med aldri fått tid til å gjøre ypperlige.