Internasjonale selskaper til Steinkjer

Tjuin

Steinkjer Næringsselskap er vertskap for et næringstreff hvor det blir satt søkelys på hvorfor internasjonale selskaper har valgt å etablere seg i Steinkjer. Tirsdag 15. september kl. 09.45 og frem til lunsj kommer toppledelsen i NHO, Nippon Gasses, Salmar, MM Folla Cell, SalMar Settefisk til et  seminar i Origo på InnoCamp. Her er næringsarbeidet til Steinkjer, InnoCamp, NIBIO og T:Lab på programmet.

På grunn av smittevernsregler er det bare inviterte i nedre del av Origo hvor seminaret gjennomføres. Det er imidlertid gode muligheter til å følge seminaret ved tilstedeværelse i øvre del av Origo eller bruene i 2. etasje rundt Origo.