Jordbruks- og havbruksnæringa samarbeider om digitalisering med en løsning styrt fra Steinkjer

Landbrukets Dataflyt sine løsninger skal nå benyttes av sjømatnæringen også.
Landbrukets Dataflyt sine løsninger skal nå benyttes av sjømatnæringen også.

Et historisk digitaliseringssamarbeid på tvers av de norske matnæringene skal bidra til mer effektiv matproduksjon. Sentral i jobben står Landbrukets Dataflyt, med kontor på InnoCamp Steinkjer.

Digitaliseringen og utviklingen i jord-, skog- og havbruksnæringene utvikles i rekordfart. Nå har sjømatnæringen i samarbeid med landbruket utarbeidet en bransjeretningslinje for deling av data, og i tillegg inngått en avtale om å bruke og videreutvikle landbrukets sin løsning for datadeling. En løsning som er styrt fra Steinkjer.

Fiskeriministeren berømmer initiativet

– Blå og grønn sektor har mange felles interesseområder, blant annet bruk av digitalisering i arbeidet med videreutviklingen av bærekraftig matproduksjon. Et samarbeid med å utvikle en bransjeplattform for deling av data er en fornuftig bruk av ressurser. Det gir mulighet for økt bruk og gjenbruk av data, med de fordelene dette gir de enkelte selskapene, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen som er svært glad for initiativet.

Gjennom OPS Sjømat (offentlig privat sektorutvikling) har man etablert et offentlig privat samarbeid om digitalisering og deling av data for blant annet å bidra til bærekraftig og lønnsom videreutvikling av næringen. Samarbeidet skal sikre synergier i de norske matnæringene. Med bakgrunn i dette etablerer OPS Sjømat nå en bransjeportal for deling av data med utgangspunkt i bransjeportalen til OPS Landbruk, Landbrukets Dataflyt.

– Ved å bruke løsningen til Landbrukets dataflyt kan vi ta i bruk en etablert og utprøvd løsning. OPS Sjømat har gode erfaringer med samarbeid med OPS Landbruk, og vi tror at valg av løsning vil bidra til å styrke dette samarbeidet ytterligere, sier Jon Arne Grøttum, leder for styringsgruppen i OPS Sjømat.

Bærekraftig samarbeid

Erland Kjesbu

Erland Kjesbu i Landbrukets Dataflyt er sentral i jobben med å utvikle digitale løsninger for landbruket og sjømatnæringen.

Leder for innovasjon og utvikling i Landbrukets Dataflyt, Erland Kjesbu, tror også løsningen vil være med på å styrke både samarbeidet mellom grønn og blå sektor og utviklingen av nye tjenester.

– Vi tror at dette vil bli en god løsning for sjømatnæringen, samtidig som vi antar at dette samarbeidet også vil være positivt med tanke på utvikling av nye tjenester for våre brukere, sier Kjesbu.

– Det er mye snakk om tettere samarbeid mellom grønn og blå sektor. Her realiserer vi det i praksis. Gjennom samarbeidet med sjømatnæringa videreutvikler vi våre løsninger og bidrar til innovasjon, bærekraftig matproduksjon og verdiskaping gjennom digitalisering av begge næringene, med bonden og oppdretteren i sentrum. Selv om det er noen ulikheter mellom næringene i forhold til strukturer, organisering og handelspolitiske interesser er det grunnleggende store likheter og muligheter for uttak av synergier gjennom samhandling i arbeidet med digitalisering og utvikling av bærekraftig matproduksjon, sier Kjesbu, som holder til sammen med Landbruksklyngen på InnoCamp Steinkjer i det daglige.

– Utviklingen av den nye løsningen blir styrt fra Steinkjer, med god hjelp av vår hovedleverandør på IKT, Systor Trondheim AS. Våre samarbeidspartnere innen sjømat sitter også i Trondheim, avslutter Kjesbu.

Les mer: https://www2.landbruketsdataflyt.no/landbruket-og-sjomatnaeringen-samarbeider-om-digitalisering