Krever økt innsats på grønn omstilling

InnoCamp-besøk-Næringskomitéen-19

– For at næringsaktørene i Malm Industripark skal få realisert sine planer, trengs et taktskifte fra staten – og det må skje nå, sier Håvard Belbo, daglig leder i T:lab.

Det var hovedbudskapet da Stortingets Næringskomité besøkte InnoCamp Steinkjer fredag 10.november.

Grønt industriløft er regjeringens prestisjeprosjekt som skal sette fart på omstillingen og skape grønn industri med stor bærekraftig verdiskaping. Belbo påpeker at dersom tempoet i den grønne omstillingen i næringslivet skal øke, må staten gjøre sin del av jobben.

– For at næringsaktørene i Malm kan satse enda mer på grønn industriutvikling, trengs det et taktskifte fra staten. Regjeringen har beskrevet hvordan de vil ha det, men de må sette i gang de tiltakene som trengs for at det er mulig for næringsaktørene å gjennomføre.

Næringskomiteen på besøk på InnoCamp Steinkjer fredag 10.november. Foto: Thomas Jergel/Camerat

Næringskomiteen på besøk på InnoCamp Steinkjer fredag 10.november. Foto: Thomas Jergel/Camerat

Trenger tilrettelegging
I Grønt industriløft står det at næringslivet skal møte en fremoverlent og godt samordnet forvaltning som er opptatt av å finne gode løsninger og som aktivt legger til rette for å realisere grønne og samfunnsøkonomisk lønnsomme industriprosjekter.

– Dette er veldig fine formuleringer, men dessverre langt fra den virkeligheten næringsaktørene opplever. Mål og ambisjoner må følges opp med tilrettelegging. Det gjør det ikke i dag. Vi trenger raskere prosesser rundt etablering av nytt næringsareal, bedre tilgang på fornybar energi og bedre tilgang på risikokapital for å nevne noe. Næringsaktørene må bli møtt med tilpassede rammevilkår, som gjør det mulig for dem å realisere det grønne skiftet uten å ta all risiko selv, sier Belbo.

Etterlyser romslige rammer
I Beitstadfjorden Sisu har 46 gårdbrukere dannet et partnerskap med Malm Biogass hvor de skal levere råstoff og tilby dyrket jord for spredning av biogjødsel.

–Bøndene i Beistadfjorden Sisu må samlet sett investere 50 millioner kroner i infrastruktur for å ta imot biogjødsel. Her er det avgjørende at myndighetene stiller opp med romslige rammer for at bøndene skal klare å løfte disse tunge investeringene, sier Lars Petter Bartnes, leder i Beitstadfjorden Sisu.

Lars Petter Bartnes, leder i Beitstadfjorden Sisu, fortalte om mulighetene i Malm. Foto: Thomas Jergel/Camerat

Lars Petter Bartnes, leder i Beitstadfjorden Sisu, fortalte om mulighetene i Malm. Foto: Thomas Jergel/Camerat

–Mer av alt

Da Willfred Nordlund, leder av næringskomiteen, ble utfordret på hvordan de kan sette fart på omstillingen, svarte han dette.

–Jeg skulle gjerne ønsket av dette hadde gått fortere. Vi jobber videre med grønn omstilling og grønt industriløft, og vi trenger mer av alt mye raskere. Det krever noen prioriteringer som vi på Stortinget må gjøre. Det skal vi snakke godt om hvordan vi skal få til.

Willfred Nordlund, leder av næringskomiteen. Foto: Thomas Jergel/Camerat

Willfred Nordlund, leder av næringskomiteen. Foto: Thomas Jergel/Camerat