Kulturbygging på dagsordenen

Ledermøte

Hvordan bygge en innovativ kultur? Det er ikke tilfeldig hvilke leietakere som flytter til Innovasjonscampus Steinkjer om ni måneder. Idéen er at de ulike studieretningene på Nord universitet, organisasjonene og næringslivet skal harmonisere og smelte sammen til et innovativt miljø.

For at dette skal bli en suksess samles lederne fra de fem fagklyngene en gang i måneden for å bli bedre kjent med hverandre, samt diskutere hvordan de skal tilrettelegge for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Disse ledermøtene, som også studenter fra Nord universitet tar del i, ledes av prosjektleder for kultur Svein Roar Lindseth. Hver leder har ansvaret for å bygge opp miljøet innenfor klyngen sin, slik at de ulike aktørene som klyngen består av kan skape noe sammen. Målet er at det skal kunne bli samarbeidsprosjekter på tvers av klyngene.

Alle lederne fra de fem klyngene var samlet på Drivhuset mandag 12. november for å diskutere hva som skal vektlegges frem til åpning. Foto

Fra venstre: Bodil Vekseth, Marit Haugen, Alexander Kjølstad, Øyvind Skogvold, Arnt Egil Stjernen, Svein Roar Lindseth, Solveig Fleicher, Kristian Bruseth, Stein Storsul og Tom Kilskar.

Ledermøtene skal bidra til å sette i gang de ulike prosessene

Under ledermøtet 12. november hadde Bodil Vekseth fra utviklingsklyngen et kort innlegg om visjon og verdiprosessen til Innovasjonscampus Steinkjer.

–  For at vi skal få noe ut av fellesskapet, må vi jobbe med hva det skal bety. Derfor bør alle involveres. På nyåret vil det bli et felles arrangement der samtlige aktører er inviterte. Først skal vi ha en arbeidsøkt, så blir det kanskje pølser – og noe godt i glasset på slutten av dagen.

Marit Haugen, leder i landbruksklyngen, har planer om å arrangere et medieseminar for å skape en “vi-følelse” i klyngen sin.

– Jeg ser for meg at det blir to innlegg fra ulike medieaktører, etterfulgt av en sofaprat og mat. Arrangementet er fremdeles i planleggingsfasen, så jeg tar gjerne i mot innspill, sier hun.

Forskningsklyngen kommer til å legge mye vekt på klyngekultur og organisering. Dette temaet er stadig i utvikling.

– Hvis man ønsker et grunnleggende fokus på innovasjon og konstruktivt samarbeid, er det viktig hvordan dette blir organisert opp, konstaterer leder Øyvind Skogvold.

Blir økt fokus på digital kommunikasjon fremover

Ansvaret for visuell identitet og digital kommunikasjon er det den kreative klyngen som har. Leder Alexander Kjølstad hadde hovedinnlegget om sistnevnte under ledermøtet.

Alexander Kjølstad er leder for den kreative klyngen. Foto

Alexander Kjølstad er leder for den kreative klyngen.

– Vi holder på å utvikle en plan for kommunikasjonsarbeidet parallelt med andre prosesser. Vi ønsker at leietakere, studenter, samarbeidspartnere og øvrige interessenter skal bli kjent med Innovasjonscampus Steinkjer og hva det innebærer. En ting er at campusen er interessant for oss som skal dit, men det er også en svær greie for byen og regionen.

– I tillegg planlegger vi en ny nettside, men vi vet enda ikke hvordan den visuelle profilen vil bli, så vi får gjøre siden designmessig litt nøytral til grafisk profil er klar i løpet av januar. En utvalgt gruppe i den kreative klyngen jobber med den, legger han til.

Kjølstad forteller at han nylig hadde et møte med to studenter fra Nord universitet i håp om å få til et samarbeid i forbindelse med kommunikasjonsarbeidet.

– Jeg ser mange muligheter innenfor dette området, og håper blant annet å ha med fem til seks studenter fra film og TV-produksjonsstudiet, som kan få internship og/eller arbeide med bacheloroppgaven hos oss på Drivhuset inntil flyttingen neste år.