InnoCamp søker kultur- og konseptleder

Svein Roar Lindseth er kulturleder fram til åpning av InnoCamp. Nå leter vi etter arvtakeren. Er det deg - eller noen du kjenner?
Svein Roar Lindseth er kulturleder fram til åpning av InnoCamp. Nå leter vi etter arvtakeren. Er det deg - eller noen du kjenner?

Innovasjonscampus Steinkjer- InnoCamp, er klar for innflytting i august 2019. Dette er en milepæl for hele vår region, og for alle oss som skal flytte inn.

Innocamp er et konsept for åpen innovasjon mellom universitetsutdanning, forskning og næringsliv. Her danner virksomheter med felles faglige interesser klynger. Klyngene er grunnleggende deler av konseptets organisering.

Bygget er designet og tilpasset konseptets idè, hvor bedriftene har faglig innhold som matcher Nord Universitet. Målet er at studentene skal få en utdanning tilknyttet de virksomhetene som representerer arbeidsmarkedet etter eksamen. Dette i tillegg til at bedriftene skal ha vekstgrunnlag i de fagmiljøene som klyngene utgjør.

Som vi kjenner til, er det ikke noe campus i Norge som i den grad bygger faglig fellesskap i et så tett samspill mellom utdanning, forskning og næringsliv, som Innocamp.

Nå søker vi kultur- og konseptleder

Konseptet Innocamp skal ha en aktiv kultur-og konseptleder med tilknytning til en virksomhet på campus.

Lederen skal arbeide i et team som inkluderer lederne av klyngene. Av oppgaver innbefatter å planlegge og gjennomføre tiltak for kulturbygging, innovativ utvikling, informasjonsarbeid, arrangement og servicetjenester. Lederstillingen skal ikke skal framstå som overordnet ledelse på Innocamp utover denne rollen.

Under plan-og forberedelsesfasen er det Svein Roar Lindseth som har utviklet og ledet konsept- og kulturprosessen. Basert på hans tilsvarende utvikling og erfaring med Drivhuset. I forbindelse med innflytting og dermed realisering, ønsker han å stille oppgaven åpen for ny leder.

InnoCamp søker derfor etter Kultur- og konseptleder for tiltredelse etter innflytting, dvs fra september 2019. Stillingen er deltid og vel egnet i kombinasjon med annen stilling på Innocamp.

Stillingsomfang og lønn avtales nærmere.

Søknadsfrist: 1. mai 2019.

For nærmere informasjon, ta kontakt med daglig leder i Steinkjerbygg, Bjørn Kalmar Aasland, tlf 901 65 225 eller Svein Roar Lindseth, tlf 918 39 035

Klikk her for å søke på stillingen