Lærerikt på forskerskole

20230425_113825

Elever fra Grong videregående skole har gjennom et prosjekt med SINTEF og Nord Universitets tatt et dypdykk i forskerverdenen.

Interessen var stor da elevene nylig besøkte forsker-labben ved InnoCamp Steinkjer. Med litt hjelp fra Guri Molden ved Nord Universitet fikk grong-elevene selv manøvrere mikroskopet og oppleve en verden som ikke er synlig for det blotte øyet.

Mitt yrkesvalg
Besøket er en del av et toårig prosjekt med navnet Mitt yrkesvalg #grongmåten. Prosjektet dreier seg om å gi elever ved 1. året studiespesialisering et innblikk i ulike kompetansearbeidsplasser i regionen. Elevene er på flere bedriftsbesøk gjennom skoleåret, og får faglig innhold som er mer praksisorientert og relatert til bedrifter lokalt og regionalt.

–Vi vil koble oss tettere på lokalt næringsliv og forskning. Det er verdifullt for elevene å få innblikk i arbeidslivet slik at det blir enklere å ta valg om videre studier, sier Guro Myrvold, lærer ved Grong videregående skole.

I samarbeid med forskningsgruppa regional bærekraft og bioøkonomi i SINTEF gjorde elevene en konkret forskningsinnsats i et prosjekt kalt New working spaces i distriktskommuner. Forskerne Lisa Ekmann fra SINTEF og Olof Stjernström fra Nord universitet gjennomførte i forkant en forskerskole ved Grong vgs. for å gjøre elevene i stand til å delta i forskningsarbeidet.

–Prosjektet handler om å forstå hvordan hybride arbeidspraksiser, altså kombinasjonen av å utføre arbeid på arbeidsplassen, hjemme og andre steder som f.eks. gjennom coworking, kan styrke kommunenes arbeid med å få flere innbyggere, rekruttere kompetanse, samt oppnå høyere verdiskaping og samfunnsnytte, forklarer Lisa Ekmann ved SINTEF.

Forskningsresultater
Under besøket på InnoCamp la elevene fram sine forskningsresultat. De fikk også omvisning og informasjon om tilbudene på InnoCamp Steinkjer.

–At elevene har fått utført forskningsarbeid for reelle mottakere er veldig bra. Det viste seg å være lærerikt både for elevene og oss lærere. Jeg er veldig glad og takknemlig samarbeidet med SINTEF og Nord Universitet, sier Myrvold.

Ekmann synes også samarbeidet er verdifullt.

–For SINTEF og Nord universitet er dette samarbeidet et ledd i å involvere barn og unge i forskning. Det er også viktig med samhandling mellom utdanningsløpet og lokalt og regionalt samfunns- og næringsliv, med tanke på å forebygge frafall og å styrke rekruttering og kompetanseutvikling, sier Ekmann.

Om prosjektet:

Prosjektet er et kvalifiseringsprosjekt finansiert av Regionalt forskningsfond (RFF), og gjennomføres i perioden januar-desember 2023. Grong kommune er prosjekteier og SINTEF og Nord universitet er de som gjennomfører forskningen i prosjektet. Samarbeidspartnere i prosjektet er Åfjord kommune, Interkommunalt politisk råd Namdal, Fosen interkommunalt politisk råd og Trøndelag fylkeskommune.