Landbruksdirektoratet styrker satsingen på InnoCamp Steinkjer

Anna Marie Bjørken, seniorrådgiver seksjon skog, gleder seg over at Landbruksdirektoratet utvider på Steinkjer. Foto: Jo Kristian Kvernland / Pkom
Anna Marie Bjørken, seniorrådgiver seksjon skog, gleder seg over at Landbruksdirektoratet utvider på Steinkjer. Foto: Jo Kristian Kvernland / Pkom

– Helt fantastisk. Hadde jeg ikke vært ordfører, hadde jeg søkt selv, forteller ordfører Anne Berit Lein når hun blir spurt om satsingen til Landbruksdirektoratet på Steinkjer.

Landbruksdirektoratet søker etter både seniorrådgivere, økonomer og jurister til sitt kontor på InnoCamp Steinkjer, når de nå utvider staben med hele sju spennende stillinger. Ordfører Anne Berit Lein gleder seg over den positive utviklingen, og legger til at det er gods å se at satsingen på InnoCamp begynner å bære frukter.

– Dette er svært gledelige nyheter. Nå styrker vi oss med flere spennende fagstillinger innenfor et område vi med stolthet kan si at vi allerede er tunge og gode på innen regionen vår, sier hun.

Steinkjer – et fyrtårn innen landbruk og skogbruk

I Landbruksdirektoratet er man også fornøyd med at de nå tar sats og utvider på Steinkjer.

– Vi skal styrke fagmiljøet på InnoCamp ytterligere med kompetanse innen skog og arealforvaltning, miljø og klima samt rovviltproblematikken knyttet til jordbruk og reindrift. Regjeringen er svært opptatt av å øke kunnskapen innen disse fagområdene. Landbruksdirektoratet bidrar til dette gjennom de stillingene vi nå lyser ut. Vi skal levere kunnskap av høy kvalitet på disse områdene, forteller Pia Helene Willanger som er seksjonssjef HR hos Landbruksdirektoratet. 

Som en del av landbruksklyngen på InnoCamp Steinkjer, er Landbruksdirektoratet en del av et meget sterkt faglig miljø sammen med blant annet Norsk landbruksrådgivning, Allskog, Kystskogbruket, Norges Bondelag, NIBIO og Nord universitet. I tillegg til det spennende fagmiljøet på InnoCamp, er Steinkjer en av de fremste landbrukskommunene i landet med et innovativt landbruksmiljø og fyrtårnet Mære landbruksskole i kort avstand fra kommunesenteret.

Willanger forteller at de er stolte over det de har fått til på Steinkjer i løpet av den relativt korte perioden de har vært etablert her.

– Vi har i dag et solid og godt fag- og arbeidsmiljø på Steinkjer med over 30 medarbeidere som jobber med skogforvaltning, og landbruks- og naturskadeerstatning, arkiv og regnskap, sier hun.

Gleder seg over et større fagmiljø

Anna Marie Bjørken er en av de som allerede jobber ved Landbruksdirektoratets kontor på Steinkjer. Hun ser frem til at fagmiljøet ved kontoret nå blir større. Hun skryter av et godt miljø og flotte lokaliteter ved InnoCamp Steinkjer.

– InnoCamp er en perfekt lokasjon for oss. Både beliggenhet, lokale og ikke minst tilgangen til andre aktører under samme tak er helt fantastisk. Her finnes det bare muligheter, avslutter Bjørken.

 

Disse stillingene kan du søke på:

  • Seniorrådgiver: Teamleder rovvilt
  • Rådgiver / seniorrådgiver: Analyse – skog og miljø
  • Rådgiver / seniorrådgiver: Skog og klima
  • Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver: Jurist naturskade (To stillinger)
  • Førstekonsulent / rådgiver / seniorrådgiver: Avlingsskadeerstatning
  • Økonomirådgiver

Søknadsfristen for økonomstillingen går ut allerede 28. februar, mens de øvrige stillingene har søknadsfrist 7. mars.

Les mer og søk på https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/om-direktoratet/jobbe-hos-oss/ledige-stillinger

Fakta om Landbruksdirektoratet:

Landbruksdirektoratet iverksetter landbruks- og handelspolitikken på landbruksområdet. Deres oppdrag er å drive samordnet, helhetlig og effektiv forvaltning av økonomiske og juridiske virkemidler. Samtidig er de en støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet.