Lill-Beathe Håpnes

lill-beathe håpnes-nymedarbeider

Vi starter en ny spalte med å presentere nye medarbeidere i virksomhetene på InnoCamp.

Først ut er Lill-Beathe Håpnes som startet ny stilling i Nord universitet i mai som stipendiat i digital innovasjon, sirkulærøkonomi og grønn bærekraft.

Håpnes er utdannet siviløkonom med spesialisering i finans. Hun har tidligere jobbet innen både privat næringsliv og offentlig sektor, med erfaring fra inkasso, salg og service og helse, og kommer fra stilling som vitenskapelig assistent ved Nord universitet Handelshøgskolen (HHN) knyttet til forskningsprogrammet Digital Innovasjon og Grønn Bærekraft (DigInn) og etter- og videreutdanningstilbudet Digital Transformasjon i Min Virksomhet (DiVi).
Lill-Beathe brenner for bærekraftig næringsutvikling og skal i sin nye stilling som stipendiat ved HHN forske på digital innovasjon. Helt overordnet skal hun undersøke hvordan digitale innovasjoner er forskjellig fra andre innovasjoner, samt hvilken samfunnseffekt digitale innovasjoner har i en grønn kontekst.