Møt Fredrik i Steinkjerbygg

IMG_2218

Fredrik Langseth har et brennende engasjement for InnoCamp Steinkjer. I sin nye jobb i Steinkjerbygg skal han få ting til å skje.

Du har kanskje allerede sett han rundt omkring på bygget. Fredrik har siden 8.august jobbet i Steinkjerbygg og representerer InnoCamp AS som utleier.

Engasjert beitstøing

– Jeg har et brennende engasjement for å utvikle InnoCamp og Steinkjer. Her kommer jeg til å ha tett dialog med leietakere og delta i arbeidet med å utvikle og utvide InnoCamp sammen med klyngeleder, leietakere og avdelinger i Steinkjerbygg. Det er så enormt givende å jobbe tettere sammen med folkene på InnoCamp, og håper jeg gir dere noe positivt tilbake. Jeg vil så veldig at folk skal trives på InnoCamp, forteller Fredrik.

Fredrik er opprinnelig beitstøing og har tidligere student økonomi og ledelse i Steinkjer, med hoved profilering innen entreprenørskap. Han har også vært leder for studentorganisasjonen i Trøndelag, intern i T:lab og medarrangør på årets AgriTech Nordic.

Fredrik Langseth er ofte å se rundt omkring på InnoCamp. Han representerer InnoCamp AS som utleier.

Fredrik Langseth er ofte å se rundt omkring på InnoCamp. Han representerer InnoCamp AS som utleier.


Samlingspunkt i midten

Fredrik er ikke i tvil om hvilken del av InnoCamp som er favoritten.

– Det er Origo, storstua der alt kan skje. Det er knutepunktet mellom alle på InnoCamp og det er en herlig stemning der.


Kultur og konsept InnoCamp

Fredrik skal altså være kontaktledd mellom leietakere og InnoCamp AS og har ansvaret for oppfølging av leiekontrakter og tilpasning av arealer og fasiliteter. Han skal også være sentral i forprosjekt for byggetrinn 2 av InnoCamp. Han har delvis kontor på Næringstorget og er opptatt av å si at det er bare å ringe eller sende e-post dersom man vil ha tak i han.

– Jeg er også opptatt av å planlegge, koordinere og gjennomføre tiltak for kulturbygging, innovativ utvikling, informasjonsarbeid, arrangement og servicetjenester i samarbeid med leietakerne, klyngene og studentene, sier Langseth.


Framover

Den engasjerte beitstøingen har klare ønsker for InnoCamp i årene som kommer.

– Jeg vil at universitetet og regjeringen satser på InnoCamp som studiested, at næringsaktører rundt oss ser på InnoCamp som en viktig og nyttig drivkraft for regionen, og at InnoCamp bidrar med positive ringvirkninger og befolkningsvekst i regionen. Ikke noe mindre enn det, sier Fredrik.