Møte i leietakerforum 26. juni 2018

Leietakerforum 26. juni 2018

Etter en liten pause var det igjen duket for møte i leietakerforumet til Innovasjonscampus Steinkjer tirsdag 26. juni. Her ble status på både byggeprosjekt og kulturjobbing presentert.

Leietakerforumet består av representanter fra alle klyngene som skal flytte inn på Innovasjonscampusen høsten 2018. Klyngene er foreløpig inndelt i kreativ klynge, landbruksklyngen, utviklingsklyngen, forskningsklyngen, i tillegg til Nord Universitetet.

30 årsverk til Steinkjer

Jørn Rolfsen, Landbruksdirektoratet. FOTO: Thomas Jergel, Smart Media

Jørn Rolfsen, Landbruksdirektoratet. FOTO: Thomas Jergel, Smart Media

Jørn Rolfsen, adm. dir i Landbruksdirektoratet orienterte om sin virksomhet, og planene for arbeidsplassene som skal etableres i Steinkjer. Foreløpig er tre personer ansatt, men totalt skal det på plass rundt 30 årsverk i Steinkjer. Leiekontrakten mellom direktoratet og Innovasjonscampus signeres etter møte i leietakerforum.

Dag Voll orienterte om status på byggeprosjektet

Dag Voll orienterte om status på byggeprosjektet

Etter presentasjonen til Rolfsen ga prosjektleder Dag Voll en status på byggeprosjektet. – Vi ligger stort sett i rute med det meste, kunne han fortelle. Det eneste som foreløpig har dukket opp som en utfordring er funn av råte i taket på A-bygget. – Det vil kunne medføre at de som skal inn i disse lokalene må vente noen måneder ekstra, var beskjeden. Samtidig har disse personene allerede lokaler på campus, og det er betryggende at det blir gjort en grundig jobb her.

Kultur i fokus

Hanne Solheim Hansen informerte om Nord sine forventninger - og status på studieretningene

Hanne Solheim Hansen informerte om Nord sine forventninger – og status på studieretningene. FOTO: Thomas Jergel, Smart Media

Hanne Solheim Hansen fra Nord var invitert for å fortelle mer om Nord sine forventninger til den videre konsept- og kulturprosessen. Hun hadde mange gode innspill, som flere nikket bekreftende til når de kom opp på skjermen.

Hanne benyttet også anledningen til å oppdatere hvilke studieretninger Nord satser på videre. – Det vil bli flere bachelor- og masterfag og mindre årsstudium framover. Det betyr at studentene blir på Steinkjer over en lengre periode, var budskapet fra Solheim Hansen. Når det gjelder mediefagene er det utfordringer knyttet til å rekruttere faglærere som er på PhD nivå, noe som kreves av Universitetene.

Svein Roar Lindseth fra Drivhuset informerte om jobben med å bygge en felles kultur for leietakerne på Innovasjonscampus Steinkjer

Svein Roar Lindseth fra Drivhuset informerte om jobben med å bygge en felles kultur for leietakerne på Innovasjonscampus Steinkjer

Svein Roar Lindseth fra Drivhuset ga en orientering om kulturarbeidet som blir viktig fram mot innflytting i 2019. – Det har vært en liten pause i arbeidet, men nå er det full fart igjen, informerte Lindseth. Han presenterte hvordan han så for seg å organisere arbeidet og hvilke personer som allerede var på plass fra de ulike klyngene.

Til slutt orienterte Marit Haugen om hvordan de har satt fart på kulturarbeidet internt i Landbruksklyngen. – Vi har sett behovet for en fasilitator som kan organisere arbeidet og samle aktørene, fortalte hun. Landbruksklyngen har kommet fram til at det blant annet var behov for noen felles prosjekter, og de er allerede i gang. De har også startet et samarbeid med Nord som skal digitalisere Landbruksspillet til Bondelaget.

Se flere bilder og følg prosjektet på facebooksiden til Innovasjonscampus Steinkjer.