Skip to content

Næringsministeren besøkte InnoCamp

Næringsminister Torbjøn Røe Isaksen besøkte InnoCamp
Næringsminister Torbjøn Røe Isaksen besøkte InnoCamp

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte InnoCamp tirsdag 27 august.

Ministeren fikk møte både studenter, ansatte i innocamp-virksomhetene og lokale politikere og ordføreren i Steinkjer.

– Innocamp er mer enn et bygg. Det er et utviklingsprosjekt, sa kultur- og konseptleder Joar Nyborg, InnoCamp i sin velkomstintroduksjon.

Klynge lederne informerte

Etter det ruslet næringsministeren rundt i bygget. I tur og orden orienterte klyngelederne om tanker og muligheter med InnoCamp.

  • Øyvind Skogvold, forskningsklyngen, framhevet samspillet med de andre forskningsaktørene, både Nibio og ikke minst Nord universitet.
  • Leif Hjulstad, landbruksklyngen, framhevet landbrukets betydning i Trøndelag og samspills mulighetene som ligger i utviklingen av blå og grønn sektor.
  • Alexander Støvik Kjølstad, kreativ klynge, understreket den gjensidige nytten det var mellom medieteknologi-bedriftene og studentene ved Nord universitet, og framhevet de internasjonale innslaget som disse studentene representerte. Ordførere presiserte at det var uheldig at Nord universitet hadde besluttet nullopptak i år.
  • Bodil Vekseth, utviklingsklyngen, vektla blant annet betydningen av å være i et miljø med både næringsliv, forskning og studenter.

Studentrelevans

Røe Isaksen viste stor interesse for studentene, og sjekket hele tiden ut hvordan det påvirket deres studiehverdag og framtidsmuligheter det klyngelederne fortalte.