Næringsministeren besøkte InnoCamp

Næringsminister Torbjøn Røe Isaksen besøkte InnoCamp
Næringsminister Torbjøn Røe Isaksen besøkte InnoCamp

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen besøkte InnoCamp tirsdag 27 august.

Ministeren fikk møte både studenter, ansatte i innocamp-virksomhetene og lokale politikere og ordføreren i Steinkjer.

– Innocamp er mer enn et bygg. Det er et utviklingsprosjekt, sa kultur- og konseptleder Joar Nyborg, InnoCamp i sin velkomstintroduksjon.

Klynge lederne informerte

Etter det ruslet næringsministeren rundt i bygget. I tur og orden orienterte klyngelederne om tanker og muligheter med InnoCamp.

  • Øyvind Skogvold, forskningsklyngen, framhevet samspillet med de andre forskningsaktørene, både Nibio og ikke minst Nord universitet.
  • Leif Hjulstad, landbruksklyngen, framhevet landbrukets betydning i Trøndelag og samspills mulighetene som ligger i utviklingen av blå og grønn sektor.
  • Alexander Støvik Kjølstad, kreativ klynge, understreket den gjensidige nytten det var mellom medieteknologi-bedriftene og studentene ved Nord universitet, og framhevet de internasjonale innslaget som disse studentene representerte. Ordførere presiserte at det var uheldig at Nord universitet hadde besluttet nullopptak i år.
  • Bodil Vekseth, utviklingsklyngen, vektla blant annet betydningen av å være i et miljø med både næringsliv, forskning og studenter.

Studentrelevans

Røe Isaksen viste stor interesse for studentene, og sjekket hele tiden ut hvordan det påvirket deres studiehverdag og framtidsmuligheter det klyngelederne fortalte.