Skip to content

Nettbasert studium med utgangspunkt i InnoCamp gjør stor suksess

Mona McGawley, Jan Ole Similä og Einar Kvemo ved Handelshøgskolen Nord på Steinkjer er kjempefornøyde med søkertallene til studiet Innkjøpsledelse.
Mona McGawley, Jan Ole Similä og Einar Kvemo ved Handelshøgskolen Nord på Steinkjer er kjempefornøyde med søkertallene til studiet Innkjøpsledelse.

Innkjøp står for 10 til 15 % av verdens BNP. Likevel er kompetansen hos bedrifter og offentlig sektor ofte mangelfull. Kompetanseheving på innkjøpsområdet er noe Handelshøgskolen Nord på Steinkjer jobber aktivt med.

Innkjøpsledelse er et av attraktivt studium med utgangspunkt i InnoCamp Steinkjer. Her sitter noe av den fremste kompetansen innen dette fagfeltet i Norge, noe søkertallene gjenspeiler. Med hele 168 søkere på 50 studieplasser, er studiet mer populært enn noensinne. I bresjen for studiet står førsteamanuensis Jan Ole Similä og universitetslektor Einar Kvemo.

Det er Similä som er faglig ansvarlig for undervisningsprogrammet til studiet. Han har publisert flere artikler, bokkapitler og bøker innen emnet, og selv har han en doktorgrad i kontraktsledelse. 

Digitale pionérer 

En samlingsbasert etterutdanning innenfor kontraktsledelse, som gikk fra 2004 fram til 2014, ble omarbeidet til et studium i innkjøpsledelse. Studieprogrammet ble utviklet til å være 100 % nettbasert – som et av de første heldigitale studiene i Norge, forteller Similä. 

Erfaringene med digital undervisning kom godt med da landet ble stengt ned i mars 2020. Nærmest over natta ble Similä og Lars Molden ved Handelshøgskolen Nord på Steinkjer digitale eksperter som fikk ansvaret for skolering av sine kolleger i Nord-systemet.

– Jeg skjønte noe var på gang da jeg hadde tre ubesvarte anrop fra ledelsen i Bodø, samme dagen som Erna Solberg stengte ned landet. For vårt studium hadde ikke nedstengingen av samfunnet noen konsekvenser. Vi kunne fortsette som før. I praksis kan vi ha undervisning fra hvor som helst, så lenge vi har godt nok internett, sier Similä.

Unikt studium

Einar Kvemo forteller om et unikt studium, samtidig som han skryter av sin kollega som sitter på en kompetanse innen innkjøp og offentlige anskaffelser som er etterspurt ved andre utdanningsinstitusjoner i Norge.

– Selv om offentlig sektor årlig har innkjøp i størrelsesorden 600 milliarder kroner, er det svært få utdanningsinstitusjoner som tilbyr utdanning innenfor innkjøp. Bare Nord universitet har et 100% nettbasert studium, og det er bare vi som tilbyr denne typen utdanning gratis.  Det betales kun en obligatorisk semesteravgift på ca. 700 kroner, samt at studentene må kjøpe pensumlitteraturen. Mange av studentene som tar studiet, jobber i det daglige i offentlige institusjoner med minimale budsjett for kompetanseheving, og for dem er det kjærkomment med et studie som ikke krever store kostnader i form av høye påmeldingsavgifter og reiseutgifter, forteller Kvemo, og legger til at Nord universitet er en av tre utdanningsinstitusjoner som tilbyr et studie innen innkjøpsledelse i Norge.

Økt fokus på innkjøp

Han mener behovet for økt kompetanse innen dette fagfeltet er stor innen både offentlig og privat sektor, men påpeker samtidig at mange av studentene allerede har meget god kunnskap om emnet.

– Vi ser det er mange som tar studiet for å få en dokumentasjon og bekreftelse på egen kunnskap, sier Kvemo. 

Similä har registrert et fokus på innkjøp de siste årene, og spesielt innovative anskaffelser er økende. Han tror interessen for studiet vil vokse de neste årene. 

– Det er nok et effektiviseringspotensiale knyttet til offentlige anskaffelser. Undersøkelser viser blant annet at digitale verktøy i begrenset grad benyttes for å hente ut effektiviseringsgevinster. I tillegg er det et tilbakevendende problem at det rapporteres om manglende kapasitet på innkjøpsområdet og det koster virksomhetene mye, sier Similä, som også lar seg forundre over at toppledelsen i virksomhetene ikke har et større fokus på innkjøp enn undersøkelser viser.

– Det mangler resultatindikatorer og rutiner for rapportering om anskaffelser til toppledelsen i virksomheter. Det virker ikke å være interesse for det, men alle organisasjoner og bedrifter er helt avhengig av større eller mindre innkjøp for å sikre sin egen produksjon – ingen er selvforsynte. Pandemien har satt innkjøp i nytt lys, spesielt med tanke på leveringssikkerhet, forteller Similä. 

Ekspertenhet for offentlige anskaffelser

Nå ansetter Nord en person til som skal jobbe med dette, og fagmiljøet innen innkjøp, offentlig anskaffelse og kontraktsledelse på Steinkjer forsterker sin posisjon som et av landets fremste. Hvem vet, kanskje kan dette komme godt med nå som Stortinget ber regjeringen opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser, plassert utenfor Osloregionen, som skal bistå kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige aktører knyttet til ulike problemstillinger rundt offentlige anskaffelser, og vurdere hvordan handlingsrommet i ulike regelverk kan utnyttes. 

– Vi har allerede en god dialog med Trøndelag fylkeskommune på innkjøp, og vet at mange offentlige etater i regionen vår er gode på dette fagområdet, sier Kvemo. 

Klyngeleder ved InnoCamp Steinkjer, Håvard Belbo, registrerer at miljøet på Steinkjer sitter på en unik og god kompetanse som kan komme godt med når den nye ekspertenheten til regjeringen skal plasseres.

– Vi på InnoCamp Steinkjer står klar til å bistå hvis denne enheten legges til Trøndelag. Her kan vi utnytte eksisterende kompetanse med et tett samarbeid mellom universitetet, offentlig sektor og alle bedriftene som er lokalisert på campus, sier Belbo.

Les mer om studiet her: https://www.nord.no/no/studier/innkjopsledelse