Nettverkslunsj onsdag 29. august 2018

Roald Sand, seniorforsker i Trøndelag Forskning og Utvikling.
Roald Sand, seniorforsker i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Nok en Nettverkslunsj er fullført, og temaene for denne gang var utviklingen av nye master- og phd studier på Nord Universitet, samt landbrukets betydning for byene.

Styrking av forskningsmiljøene ved NORD universitet

Tom Kilskar fra fakultetet for biovitenskap og akvakultur, NORD Universitet.

Tom Kilskar fra fakultetet for biovitenskap og akvakultur startet sitt innlegg ved å fortelle om universitetets fem profilområder: Blå og grønn vekst, Fra innovasjon til bærekraftig verdiskaping, Innovasjon og entreprenørskap – og Helse, velferd og oppvekst.

Han informerte om at fakultetets handlingsplan fremover blir å styrke forskningsmiljøene knyttet til disse profilområdene og til phd-programmene.

I tillegg blir flere av master- og phd-programmene utvidet, blant annet phd i akvatisk biovitenskap, som i 2020 blir utvidet til å både gjelde landjorda og havet, og kommer derfor til å bare hete phd i biovitenskap.

 

Ringvirkningene av landbruket øker mest i byene

Roald Sand, seniorforsker i Trøndelag Forskning og Utvikling.

Roald Sand er seniorforsker i Trøndelag forskning og utvikling (TFoU). Han presenterte en rapport hvor de hadde beregnet verdiskaping og sysselsetting i skogbruk, reindrift og landbruksrelatert næring samt ringvirkninger av jordbruk. Hovedfunnet i rapporten var at landbruket utvikles mest i byene. Ringvirkningene øker og samfunnsbetydningen er mer stabil enn i distriktskommunene.

Han viste til at det på generelt nivå har skjedd en nedgang på 3 prosent i landbruket de siste 10 årene, mens landbruk fremdeles er Trøndelags største næring. Hele 8,3 prosent av næringene i Trøndelag er landbruksrelaterte.

Sand avsluttet innlegget ved å presentere videre landbruksforskning og utvikling i TFoU. Disse er eksport- og verdiskapingsanalyser i landbruksrelatert industri, verdiskapingsmuligheter i tilleggsnæringer og nye næringer – og verdiskaping i primærleddet og arealbruk.