Nettverkslunsj med fokus på kultur

Foto: Thomas Jergel, Camerat
Foto: Thomas Jergel, Camerat

Temaet for nettverkslunsjen denne gangen var tilrettelegging for kulturelt fellesskap og åpen innovasjon. Det er nå bare i underkant av ti måneder til innflyttingen i de nye lokalene på NORD Universitet skal skje, og da er det viktig med økt fokus på hvordan vi kan bli best mulig på samhandling.

Innlegget var det daglig leder i Lindseth Reklame og leder for den sosiale komiteen TrampeKLAPP Arnt Egil Stjernen som hadde.

–  Det er to fundamentalt forskjellige måter å tenke utvikling på. Jeg synes åpen innovasjon, som vi skal teste ut i praksis når vi flytter inn, er bedre enn lukket, for utviklingen er ikke like spennende når man er alene. Formålet er at vi skal profitere på andres bruk av vår intellektuelle eiendom, samtidig som vi kan kjøpe andres intellektuelle eiendom, og det gir fordeler for vår forretningsmodell, sa Arnt Egil Stjernen til et fullspekket publikum på NORD Universitets bibliotek.

Foto: Thomas Jergel, Camerat

Foto: Thomas Jergel, Camerat

Samhandling skal resultere i vekst og nyskaping

Innovasjonscampus Steinkjer skal bli et fellesskap med mennesker som er flinke på sine respektive fagområder, og som kan dra nytte og lære av hverandre. For å få til dette, må vi øve på samhandling, slik at vi kan skape en kultur som gjør det naturlig å snakke sammen.

Arnt Egil Stjernen, daglig leder i Lindseth Reklame og TrampeKLAPP. Foto: Thomas Jergel, Camerat

– Vi har en ambisjon om å skape en campus for innovasjon, vekst og nyskaping. Med den skal vi tiltrekke studenter, gründere, forskere, lærere, forretningsfolk, kunder, investorer, mentorer og andre aktører som skal utløse samhandling mellom akademia, forskning og næringsliv. Dette vil resultere i flere kommersielle forskningsresultat som vil gi forsterket innovasjon, vekst, nyskaping og konkurransekraft, reklamerte han.

Dette budskapet jobbes det med å spre videre slik at også andre kan bli kjent med hva som er ambisjonen med Innovasjonscampus Steinkjer. Videre ligger det i planene å ha noen tyngre arrangementer utover nettverkslunsjene, hvor man samles og blir bedre kjent, men dette er enda ikke definert.

– Det er mye som skal være på plass før vi flytter inn, og vi setter veldig stor pris på innspill.